Back to top

 

                Assist. Prof. Peter Mikša, PhD

 

                   Room:                     109

                 Phone:                    01/241 1194 

                 Email:                     peter.miksa[at]ff.uni-lj.si

                 Office hours:           Wednesday, 10.0011.00

                 Links:                      bibliographyAcademia.edu 

 

EDUCATION
 • 2013: PhD in History (University of Ljubljana, Faculty of Arts)
ACADEMIC AND PROFESSIONAL CAREER

University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of History

 • 2011–: Assistant for General History and Slovenian Contemporary History

 

Research and professional work

 • 2017–: member of the SRA research project Make This land German… Italian… Hungarian… Croatian… Again! Borders of Occupational Zones in Slovenia during the Second World War.
 • 2015–: member of the SRA programme Slovenian History
 • 2013–2016: member of the SRA research project Multikulturna prijateljstva in narodne vezi na presečiščih slovenskega, italijanskega in nemškega sveta (1848–1941)
 • 2013–2014: member of the SRA research project Women and the First World War
 • 2011–2014: member of the SRA research project Man, Nature and Environment between the Northern Adriatic and the Eastern Alps in the Premodern Times
 • 2010–2011: member of the SRA research project Umeščenost mestnih elit na Slovenskem v regionalne družbene in gospodarske tokove v času od 13. do 16. stoletja
 • 2010–2011: member of research project Towards a "Topography" of Tolerance and Equal Respect. A comparative study of policies for the distribution of public spaces in culturally diverse societies
 • 2009–2012: member of the SRA research project Pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem

 

 • 2018–: editor-in-chief of the journal Retrospektive
 • 2016–: assistant editor at Novi Slovenski biografski leksikon
 • 2015–:  editor of the website  www.zgodovina.si
 • 2012–: member of the research group at the Alpine Association of Slovenia
 • 2010–: editor of the website  www.friko.si
FIELD OF RESEARCH

Contemporary Slovenian history; history of sports, local history; history of tourism; research of the Alpine region.

SIGNIFICANT PUBLICATIONS

Mikša, Peter, in Zorn, Matija. 2018. »Rapalska meja: Četrt stoletja obstoja in stoletje dediščine.« V Nečakov zbornik: Procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja, uredili Kornelija Ajlec, Bojan Balkovec, Božo Repe (Historia, 25), 605–641. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Mikša, Peter, in Zorn, Matija. 2017. »The Julian Alps (Slovenia): between protection and "modernization" = Julijske Alpe (Slovenija): između zaštite i "modernizacije".« Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša​ 13, br. 13: 147–158.

Mikša, Peter. 2015. »"Da je Triglav ostal v slovenskih rokah, je največ moja zasluga" : Jakob Aljaž in njegovo planinsko delovanje v Triglavskem pogorju.« Zgodovinski časopis 69, št. 1–2, 112–123.

Mikša, Peter. 2013. »Prvi raziskovalci slovenskih gora in prvi dokumentirani pristopi nanje.« Zgodovinski časopis 67, št. 3–4: 390–405.

Mikša, Peter, in Golob, Urban. 2013. Zgodovina slovenskega alpinizma. Ljubljana: Friko.