Back to top
PREDSTOJNIK
izr. prof. dr. Janez Mlinar
Telefon: 01/241 1206
E-mail: janez.mlinar@ff.uni-lj.si
NAMESTNICA PREDSTOJNIKA
doc. dr. Alenka Cedilnik
Telefon: 01/241 1192
E-mail: alenka.cedilnik@ff.uni-lj.si
TAJNIŠTVO ODDELKA
Jasna Vanček
Uradne ure: ponedeljek - petek: 11.00-13.00, sreda: 11.00-15.00
Telefon: 01/241 1190
E-mail: jasna.vancek@ff.uni-lj.si