Back to top


20.11.2017

XVI. nagradni natečaj USZS


Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja XVI. Nagradni natečaj za diplomska, magistrska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in v izseljenstvu.

 

Na dosedanjih 15 natečajev je prispelo skupno 281 nalog, nagrajenih pa je bilo 92 (med njimi tudi precej iz Argentine, Nemčije, Srbije, Švice itd., predvsem pa iz Italije in Avstrije).

Priložen je razpis nagradnega natečaja, ki se izteka s 1. decembrom.


DATOTEKE
razpis_nagradnega_natecaja_xvi.doc
razpis_16._natecaja.pdf


17.11.2017

Predstavitev delovanja slovenskega ICOMa in možnosti včlanitve vanj


Predstavitev delovanja slovenske veje Mednarodnega muzejskega sveta (ICOM) za študente bo v petek, 1. decembra 2017 potekala v Muzeju novejše zgodovine Slovenije (Cekinov grad v Tivoliju), kjer nas bosta sprejeli dr. Kaja Širok (predsednica slovenskega ICOMa) in ga. Urška Purg (članica ICOMa).

Predstavitev se bo začela ob 10.00, zato se nekaj minut prej vsi skupaj dobimo pred muzejem.

                                                                                                            15.11.2017

VABILO: predstavitev knjig o sodobni zgodovini Balkana


Vabimo vas  na predstavitev  dveh  zvezkov zgodovine Jugovzhodne Evrope, ki ju je izdal Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe (CDRSEE). Predstavitev v slovenščini in angleščini  bo v sredo, 22. novembra od 9 30 - do 12h v Muzeju novejše zgodovine. Na njej bodo sodelovali nekateri avtorji in uredniki, predsednik odbora CDRSEE Hannes Swoboda, predstavniki CDRSEE in Friedrich Ebert Stiftung. Oceno knjig bo podal dr. Peter Vodopivec.

 

Obe knjigi: The Cold War 1944-1990 in  Wars, Divisions Inregration 1990-2008 sta namenjeni  srednješolskemu in univerzitetnemu izobraževanju ter širši publiki. Gre za obsežen pregled zgodovine 15 držav Jugovzhodne Evrope od Slovenije do Cipra. Glavni pisci in uredniki so bili:  urednica serije dr. Christina Koulouri (Univerza v Atenah), dr. Neven Budak (Univerza v Zagrebu), dr. Alexei Kalionski (Univerza v Sofiji), dr. Božo Repe (Univerza v Ljubljani); posebna svetovalca  dr. Dubravka Stojanović (Univerza v Beogradu) in dr. Niyazi Kizilyürek (Univerza na Cipru). Didaktični del knjig je pripravila  dr. Snježana Koren (Univerza v Zagrebu). Recenzenti so bili   dr. Florian Bieber (direktor centra za Jugovzhodno Evropo Univerze v Gradcu),  dr. Andreas Demetriou (Univerza v Nikoziji) in  dr. Maria Todorova (Univerza v Illinoisu). Zemljevide je  izdelala ekipa dr. Matije Zorna z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU.  V odboru za vire je bilo 15 zgodovinark in zgodovinarjev (iz Slovenije  dr. Kornelija Ajlec z Univerze v Ljubljani). Pri zbiranju gradiva je sicer sodelovalo več kot 100 zgodovinark in zgodovinarjev.

 

Obe knjigi skupaj obsegata skoraj  600 strani in na  pregleden način: z dokumenti, ilustracijami, fotografijami, definicijami, ključnimi gesli, kronologijami, zemljevidi in na druge načine prikazujeta turbulentno zgodovino Jugovzhodne Evrope od leta 1944 do leta 2008. Gre za doslej prvi celoviti prikaz zgodovine regije v razponu  skoraj sedmih desetletij, ki temelji na izvirnih arhivskih in časopisnih virih, statističnih podatkih, fotografskem in  drugem gradivu iz nacionalnih arhivov, knjižnic in drugih institucij.

Knjiga se ukvarja z  nastanki in razpadi držav, meddržavnimi povezavami,  vplivi zunanjih dejavnikov na regijo, režimi, vojnami, političnimi krizami, ideologijo, religijo, ekonomijo in demografijo; z modernizacijami, kulturo in vsakdanjim  življenjem prebivalstva ter z   oblikovanjem zgodovinskega spomina, revizijo zgodovine in  bolečimi ter travmatičnimi  procesi sprave oziroma pomiritve. 

Oba zvezka sta izšla s pomočjo Evropskega parlamenta,  kjer sta bila 15.  novembra 2016  ob navzočnosti nekaterih vodilni predstavnikov parlamenta in več kot 100 predstavnikov iz držav Jugovzhodne Evrope tudi prvič predstavljena.

 

 

CDRSEE  je bil ustanovljen leta 1998 z namenom, da spodbuja in podpira  demokratične procese, pluralistično družbo, univerzalne človekove pravice, aktivno državljanstvo, odgovornost za vključevanje in enakopravno obravnavo vseh vrst manjšin, zapostavljenih, in iz socialnega okolja izključenih posameznikov in skupin. Sčasoma je postal vplivna  mednarodna nevladna organizacija, ki si prizadeva za mir in spravo v Jugovzhodni Evropi. Eden njegovih  prvih in glavnih projektov, ki ga izvaja še danes, je The Joint History Project (JHP). Projekt se ukvarja s poukom zgodovine v šoli in odnosom do zgodovine v državah Jugovzhodne Evrope. Cilj je preseganje etnocentrične zgodovine in prepričanj, da se za vse krivi drugi, spodbujanje kritične miselnosti in razprav, sprejemanje  ali upoštevanje različnosti in pogledov drugih in drugačnih. V 18 letih je  JHP  v angleščini izdal štiri knjige za šolsko uporabo iz zgodovine Balkana (Otomanski imperij, Narodi in države, Balkanske vojne, Druga svetovna vojna), ki so bili  vsi prevedeni v  enajst   regionalnih jezikov in v  japonščino  in se uporabljajo v šolah in na univerzah trinajstih držav kot dopolnilno gradivo.  JHP ima široko mrežo učiteljev, ki sodelujejo z njim.  Doslej je skozi delavnice, ki jih je organiziral v državah Jugovzhodne Evrope, šlo 2000 učiteljic in učiteljev, gradiva pa je uporabljalo več kot  500,000  učencev in študentov.

SLIKOVNO GRADIVODATOTEKE
agenda_-_joint_history_project_event_ljubljana_2.pdf
invitation-journalists-jhp-ljubljana-22-11-17.pdf
usuful_links.docx


13.11.2017

Nagradi za najboljše diplomsko in magistrsko delo s področja delovanja NVO


ISKRA - Stičišče NVO Istre in Krasa na koncu vsakega koledarskega leta podeljuje denarni nagradi za najboljše diplomsko in magistrsko nalogo v višini 250,00 evrov bruto, in sicer za naloge, ki obravnavajo delo nevladnih organizacij.

 

Razpis je namenjen študentkam/-om Univerze na Primorskem (ne glede na stalno prebivališče) in študentkam/-om drugih univerz v Sloveniji, s stalnim bivališčem v Obalno-kraški regiji, ki so v tekočem letu:

1) magistrirale/-i po t. i. bolonjskem sistemu ali diplomirale/-i po starem sistemu ali

2) diplomirale/-i po bolonjskem sistemu.

 

Na razpis se torej lahko prijavijo študentke in študenti, ki ustrezajo navedenim pogojem in je njihova tema diplomske naloge oz. magistrskega dela vezana na delovanje nevladnega sektorja. Rok za oddajo prijave je 27. 11. 2017.

 

Razpisne pogoje in obrazec za prijavo najdete na povezavi.

 

V letu 2016 je nagrado prejela Jana Petek oziroma njeno delo Uporaba družbenih omrežij in medijev za promocijo:  študij primera filmskega festivala Kino Otok.

 

Za več informacij smo vam na voljo na info@sticisce-iskra.si in kontaktni številki Kulturno izobraževalnega društva PiNA (05 63 00 320).

 

 

 09.11.2017

Predavanje: Evropsko stoletje v Palestini


Predavanje z novinarjema D. Croninom in F. Taamallahom bo v torek, 28.11. ob 18h v Cankarjevem domu. Več infomracij v priponki. 


DATOTEKE
prova_con_loghi_3.pdf


09.11.2017

RAZPIS ERASMUS+ ZA ŠTUDIJ ZGODOVINE V TUJINI 2018/19


Informativni sestanek za študijske izmenjave in praktično usposabljanje ERASMUS+ s pripravo na razpis za študijsko leto 2018/19 za študente zgodovine na 1., 2. ali 3. stopnji bo v sredo, 15. 11. 2017, ob 14.00 v Modri sobi (5. nadstropje). 

VLJUDNO VABLJENI. 

Več informacij: danijela.trskan@ff.uni-lj.si (oddelčna koordinatorica)08.11.2017

Predstavitev EUI doktorskih programov za akademsko leto 2018/2019


European University Institute (EUI) v Firencah ter Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vabita na javno predstavitev EUI doktorskih programov za akademsko leto 2018/2019.

EUI nudi v celoti financirane, štiriletne doktorske programe s področja družboslovja in humanistike (zgodovina, pravo, ekonomija ter politične in družbene vede). Za septembrski vpis v akademsko leto 2018/2019 imamo skupno na voljo približno 150 mest, ki že vključujejo plačano vpisnino in mesečno štipendijo.

Predstavitev EUI-ja potencialnim prijaviteljem na doktorski program za leto 2018 bo potekala na Univerzi v Ljubljani. Izvedeli boste vse o EUI, kako se prijaviti na doktorat, pa tudi, kako se prijaviti za slovensko štipendijo za EUI. Za predstavitev zadnje točke bo poskrbela Katja Bratuša, predstavnica Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, ki štipendije tudi sicer ureja.

 

Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 20. novembra 2017, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Aškerčeva 2) v Modri sobi (5. nadstropje) ob 12. uri. EUI Vam bo predstavil naš doktorski raziskovalec Tomaž Ivešić. Za udeležbo na predstavitvi se, prosim, registrirajte z izpolnitvijo obrazca na: goo.gl/3hSSep ali pošljite elektronsko pošto v angleščini na: eui.pr@eui.eu.

 

Prijave za doktorski program EUI bodo odprte od 2. novembra 2017 do 31. januarja 2018. Do tega datuma je potrebno dokončati in oddati elektronsko prijavo za akademsko leto 2018/2019. Več informacij o EUI, prijavah na doktorat in o štipendijah je moč najti na naši spletni strani: www.eui.eu/phd.

Prisrčno vabljeni!