Back to top

PREGLED GOVORILNIH UR PREDAVATELJEV NA ODDELKU ZA ZGODOVINO (predavatelj; kabinet; dan in ura):

Ajlec dr. Kornelija, docentka; 109; tor 11.00 do 12.00

Balkovec dr. Bojan, docent; 111; sre 9.00 do 10.00

Bratož dr. Rajko, redni profesor; 108; pon 9.30 do 10.30

Cedilnik dr. Alenka, docentka; 108; ZS čet 12.15 do 13.15; LS tor 10.00 do 11.00

Cergol Paradiž dr. Ana, docentka; 112; tor 9.40 do 10.30

Ferenc dr. Mitja, izredni profesor; 110; sre 8.00 do 9.00

Golec dr. Boris, izredni profesor; 109; v zimskem semestru po dogovoru po e-pošti; LS pon 13.50 do 14.30 

Hudelja mag. Niko, lektor; 324; po dogovoru  niko.hudelja@ff.uni-lj.si

Jerše dr. Sašo, izredni profesor; 113; ZS sre 13.00 do 14.00; LS 12.00 do 13.00

Kosi dr. Jernej, asistent; 112; tor 13.00 do 14.00 oz. po elektronski pošti.

Klabjan dr. Borut, izredni profesor: ob petkih po predavanjih predavalnici 102 (po predhodnem dogovoru preko e-pošte borut.klabjan@zrs-kp.si

Lukan dr. Walter, redni profesor, v pokoju; 113; po dogovoru po e-pošti

Lovenjak dr. Milan, docent; 108; pon. 15.30 do 16.30

Marolt dr. Janez, izredni profesor; 108; po dogovoru, ob izpitnih rokih

Mikša dr. Peter, asistent; 109; sre 10.00 do 11.00;

Mlacović dr. Dušan, docent; 111; ZS sre 16.30 do 17.00; LS tor 11.30 do 12.30

Mlinar dr. Janez, docent; 114;  čet 10.20 do 11.20

Nećak dr. Dušan, redni profesor; 109; gov. ure v času izpitov oz. po dogovoru

Peternel dr. Marija Mojca, docentka, lektorica; 324; ZS tor 8.00 do 9.00; LS čet 8.00 do 9.00

Repe dr. Božo, redni profesor; 110; tor 10.00 do 11.30

Selišnik dr. Irena, docentka; 112; ZS tor 11.20 do 12.20; LS sre 12.50 do 13.50 (od 1. 3.)

Simoniti dr. Vasko, redni profesor; 113, po dogovoru po e-pošti

Stergar dr. Rok, izredni profesor; 114; pon 10.30 do 11.30 

Štih dr. Peter, redni profesor; 111; pet 10.30 do 11.30

Štuhec dr. Marko, docent; 112; ZS pet 13.00 do 13.30; LS čet 12.45 do 13.30

Tomažinčič dr. Špela, asistentka; 327; ZS tor 18.00 do 19.30; LS pon 15.30 do 17.00

Trškan dr. Danijela, redna profesorica; 114; ZS (oktober-januar): sre 11.30 do 13.00; LS (februar-junij): sre 13.30-15.00

Verginella dr. Marta, redna profesorica; 112; pet 9.30 do 10.30

Zwitter dr. Žiga, docent; 111; pon 15.30 do 16.30