Introduction to Literary Theory

Introduction to Literary Theory

Level: 1

Lectures: 30

Seminars: 30

Tutorials: 0

ECTS točke: 6

Lecturer: red. prof. dr. Matajc Vanesa

Content

The course encompasses the following topics: the concept, range and development of literary theory from historical perspectives, traditional and contemporary fields of literary theory in regard to its different disciplines, relationship between (the so called) trivial and artistic literature, basic terms and questions on poetics, style or literary stylistics, theory of verse, i.e. versification, ontology, phenomenology and morphology of a literary text, theories of the most basic modes of literary art (lyric, epic, drama) and genres, and theories of literary evaluation, i.e. literary axiology. The course also addresses the difference between the contemporary and the traditional, i.e., »substantialist« literary theory.

Obvezna:

Vanesa Matajc: VIS/gradiva pri predmetu Uvod v literarno teorijo (sproti prenavljana različica: 2020-21)

Monografije:

Janko Kos: Literarna teorija. Ljubljana: DZS 2001 (ali ponatisi po l. 2001). (181 str.)

Aristoteles: Poetika. Ljubljana: Študentska založba 2005 (Claritas). (str.79-144)

Članki/poglavja/deli poglavij:

Marko Juvan: »K teoriji literarnega diskurza« (str. 47-51), »Literatura kot pomnilnik kulture« (str. 273- 286). V: Juvan: Literarna veda v rekonstrukciji. Literarno-umetniško društvo Literatura: Ljubljana, 2006. Dostopno (pdf celotne knjige) tudi na spletu: https://www.academia.edu/10014320/Literarna_veda_v_rekonstrukciji_Uvod_…

Vanesa Matajc: »Etična razsežnost v sodobni mladinski književnosti: pomen razlike med trivialno in umetniško literaturo.« V: Otrok in knjiga 86 (2013). Str. 5-17. Dostopno tudi na spletu: gl. revijo Otrok in knjigahttp://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-7SLPHVXD/51906e1b-ccbe-44a5-97…

Tomo Virk: »Literarnost« (str. 109-122), »Drugost« (str. 123-134). V: Virk: Primerjalna književnost na prelomu tisočletja. Ljubljana: Založba ZRC, 2007.

 

Neobvezno, a priporočeno za natančnejše vpoglede v teme ULT: gl. VIS