Oddelek za zgodovino

izr. prof. dr. Aleš Gabrič

Dr. Aleš Gabrič je zgodovinar, znanstveni svetnik na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani. Doktoriral je leta 1994 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Raziskuje novejšo slovensko kulturnopolitično, kulturno in politično zgodovino, predvsem razvoj šolstva, delovanje znanstvenih in umetniških ustanov, odnos politike do kulture nasploh in do posameznih kulturnih ustvarjalcev itd. V letih 2001–2004 je bil urednik Kronike, časopisa za slovensko krajevno zgodovino, v letih 2009–2019 pa urednik založbe Inštituta Za novejšo zgodovino. Je izredni profesor in je v študijskih letih 1996/97 do 2018/19 predaval na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, v študijskem letu 2016/17 pa na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru. V letih leta 2008–2020  je bil predsednik Državne predmetne komisije za splošno maturo za zgodovino, od leta 2018 pa je predsednik Slovenske matice.

Monografije Slovenska agitpropovska kulturna politika (1991), Socialistična kulturna revolucija (1995), Odvetnica in pisateljica Ljuba Prenner : pogumna, da je bila drugačna (2000; soavtor), Prešernovo gledališče v Kranju 1945-1957 (2001), Šolska reforma 1953–1963 (2006), Slovenska novejša zgodovina (2005; soavtor), Šolska reforma 1953–1963 (2006), Slovenski zgodovinski atlas (2011; soavtor), Temelji slovenstva (2019; soavtor), V senci politike (2019).

Je soavtor več učbenikov za zaključne razrede osnovne in srednje šole in drugih učnih gradiv, urednik več znanstvenih zbornikov, avtor več kot 100 znanstvenih prispevkov ali samostojnih poglavij v monografijah in številnih krajših strokovnih člankov.
 

Staff

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon