Studijski programi druge stopnje

Oddelek za zgodovino

Drugostopenjski magistrski pedagoški študijski program Zgodovina

Content

V okviru drugostopenjskega pedagoškega študijskega programa Zgodovina študentje: poglabljajo svoje zgodovinsko-strokovno znanje in znanje s področja didaktike zgodovine, uporabljajo teoretske nastavke zgodovinske znanosti in njenih metodoloških prijemov, pridobivajo specialistično znanje o politični, socialni, gospodarski in kulturni zgodovini Slovenije, jugovzhodnega evropskega prostora, Evrope in sveta, se usposobijo za samostojno načrtovanje in vodenje pouka zgodovine v osnovnih in srednjih šolah, se usposobijo za pripravo in oblikovanje didaktičnega gradiva za pouk zgodovine, se navajajo na samorefleksijo, samovrednotenje in samoocenjevanje vseživljenjskega izobraževanja in se usposobijo za samostojno pedagoško raziskovalno delo.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - lectures; S - seminar; V - exercises; D - other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT - credit points according to the European Credit Transfer System (European Credit Transfer System) - 1 credit point means 25 to 30 hours of student workload or. female students. Zimski - Winter / letni - Summer

1. Year P S V D KT Semester
Andragogy 15 15 0 0 3 letni
Didactics 30 0 30 0 5 zimski
Didactics of History I 30 60 0 0 9 letni
Selected Topics in Contemporary Slovenian History 30 30 0 0 8 zimski
The Master's Thesis I 0 0 0 0 4 letni
Pedagogy 30 10 5 0 3 zimski
Psychology for Teachers 45 30 15 0 7 celoletni
Elective subjects 1 5
Elective subjects 2 2
Elective subjects 3 4
Elective subjects 4 5
Outside elective subjects 5
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Greek World between the Hellenistic Era and Early Byzantium 30 30 0 0 5 zimski
Historical Anthropology 60 0 0 0 5 zimski
Selected Topics in General History of the 19th Century 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in General History of Early Modern Times 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Late Antiquity 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Slovenian Mediaeval History 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Slovenian History of the 19th Century 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Slovenian History of Early Modern Times 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Contemporary Slovenian Local History 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in History of Southeast Europe in the 19th Century 30 30 0 0 5 zimski
Cultural History 30 30 0 0 5 zimski
Latin 0 0 75 0 5 zimski
German 0 0 60 0 5 zimski
Social History 30 30 0 0 5 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Observation Practicum in Andragogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Didactics 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Pedagogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Psychology 0 0 15 0 2 letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
The Humanities and Social Sciences 30 30 0 0 4 letni
Research into the Teaching Process 30 30 0 0 4 letni
Slovene Language for Teachers 30 30 0 0 4 letni
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
Epistemology of History 30 30 0 0 5 letni
Selected Topics in General History of the Middle Ages 30 30 0 0 5 letni
Selected Topics in Contemporary History of Southeast Europe 30 30 0 0 5 letni
Selected Topics in Mediaeval History of Southeast Europe 30 30 0 0 5 letni
Selected Topics in History of Southeast Europe in Early Modern Times 30 30 0 0 5 letni
Women's History 30 30 0 0 5 letni
2. Year P S V D KT Semester
Didactics of History II 30 60 0 0 9 zimski
Selected Topics in Contemporary General History 30 30 0 0 8 zimski
Master's thesis 2 0 0 0 0 8
Master's thesis 3 0 0 0 0 12
Teaching Practice in History 0 30 0 0 13 letni
Field Work in History in Elementary and Secondary School 0 60 0 0 5 letni
Outside elective subjects 5

Staff