Studijski programi druge stopnje

Oddelek za zgodovino

Drugostopenjski magistrski študijski program Zgodovina

Content

Drugostopenjski študijski program Zgodovina prinaša številne vsebinske, teoretske in metodološke novosti. Uvaja študij po smereh in spodbuja interdisciplinarno poglabljanje posameznih tematskih sklopov, predvsem pa ponuja možnost teoretske in metodološke nadgradnje tistih vsebin, pristopov in prijemov, ki so jih študenti pridobili na prvi stopnji.

V okviru študijskega programa študent/-tka poglobi svoje zgodovinsko znanje, pozna in uporablja teoretske nastavke zgodovinske znanosti in njenih metodoloških prijemov, pridobi specialistično znanje o politični, socialni, gospodarski in kulturni zgodovini Slovenije, jugovzhodnega evropskega prostora, Evrope in sveta. S kritičnim, problemskim in interdisciplinarnim branjem arhivskih in drugih virov ter strokovne literature razvija veščine potrebne za samostojno, izvirno in splošno inovativno znanstveno-raziskovalno delo v zgodovinski znanosti.

Cilj študijskega programa je, da se študenta/-tka usposobi za raziskovanje samostojnih zgodovinskih problemov, samostojno delo v arhivih, muzejih, raziskovalnih in drugih kulturnih ustanovah, ki se ukvarjajo z raziskovanjem preteklosti ali varovanjem zgodovinske dediščine.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - lectures; S - seminar; V - exercises; D - other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT - credit points according to the European Credit Transfer System (European Credit Transfer System) - 1 credit point means 25 to 30 hours of student workload or. female students. Zimski - Winter / letni - Summer

1. Year P S V D KT Semester
smer Novejša zgodovina
Selected Chapters from General History of the 19th Century 30 30 0 0 8 zimski
Selected Chapters from Slovenian History of the 19th Century 30 30 0 0 8 zimski
Selected Chapters from Contemporary History of Southeast Europe 30 30 0 0 8 letni
Selected Chapters from History of Southeast Europe in the 19th Century 30 30 0 0 8 zimski
Master's thesis 1 0 0 0 0 3
Elective subjects 1 10
Elective subjects 2 5
Outside elective subjects 10
smer Raziskovalna in arhivska
Arhivistics with Research Methodology 50 0 10 0 5 letni
Master's thesis 1 0 0 0 0 5 zimski
Master's thesis 2 0 0 0 0 5 letni
Elective subjects 3 5
Elective subjects 4 5
Elective subjects 5 5
Elective subjects 6 20
Outside elective subjects 10
smer Socialna in kulturna zgodovina
Epistemology of History 30 30 0 0 5 letni
Historical Anthropology 60 0 0 0 5 zimski
Master's thesis 1 0 0 0 0 10
Social History 30 30 0 0 5 zimski
Women's History 30 30 0 0 5 letni
Elective subjects 7 5
Elective subjects 8 10
Elective subjects 9 5
Outside elective subjects 10
smer Starejša zgodovina
Latin 0 0 75 0 7 zimski
Master's thesis 1 0 0 0 0 6
German 0 0 60 0 5 zimski
Elective subjects 10 16
Elective subjects 11 16
Elective subjects 12 5
Outside elective subjects 5
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Epistemology of History 30 30 0 0 5 letni
Selected Topics in General History of the Middle Ages 30 30 0 0 5 letni
Selected Topics in Mediaeval History of Southeast Europe 30 30 0 0 5 letni
Selected Topics in History of Southeast Europe in Early Modern Times 30 30 0 0 5 letni
Women's History 30 30 0 0 5 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Elective Subject from Another Faculty 1 0 0 0 0 5
Latin 0 0 75 0 5 zimski
German 0 0 60 0 5 zimski
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Latin Palaeography 30 30 0 0 5 zimski
Palaeography of Modern Times 30 30 0 0 5 zimski
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
Latin 0 0 75 0 5 zimski
German 0 0 60 0 5 zimski
Elective subjects 5 P S V D KT Semester
Demographic History 20 40 0 0 5 zimski
Greek World between the Hellenistic Era and Early Byzantium 30 30 0 0 5 zimski
Historical Anthropology 60 0 0 0 5 zimski
Selected Topics in General History of the 19th Century 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Late Antiquity 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Slovenian Mediaeval History 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Slovenian History of the 19th Century 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Contemporary General History 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Contemporary Slovenian Local History 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Contemporary Slovenian History 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in History of Southeast Europe in the 19th Century 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in History of Southeast Europe in Early Modern Times 0 0 0 0 5
Cultural History 30 30 0 0 5 zimski, letni
Social History 30 30 0 0 5 zimski
Elective subjects 6 P S V D KT Semester
Epistemology of History 30 30 0 0 5 letni
Selected Topics in General History of the Middle Ages 30 30 0 0 5 letni
Selected Topics in Slovenian History in Early Modern Times 0 0 0 0 5
Selected Topics in Contemporary History of Southeast Europe 30 30 0 0 5 letni
Selected Topics in Mediaeval History of Southeast Europe 30 30 0 0 5 letni
Field Work in History in Elementary and Secondary School 0 60 0 0 5
History of the Idea of European Integration 30 30 0 0 5 letni
Women's History 30 30 0 0 5 letni
Elective subjects 7 P S V D KT Semester
Elective Subject from Another Faculty 1 0 0 0 0 5
Latin 0 0 75 0 5 zimski
German 0 0 60 0 5 zimski
Elective subjects 8 P S V D KT Semester
Greek World between the Hellenistic Era and Early Byzantium 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in General History of the 19th Century 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in General History of Early Modern Times 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Late Antiquity 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Slovenian Mediaeval History 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Slovenian History of the 19th Century 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Slovenian History of Early Modern Times 30 30 0 0 5 letni
Selected Topics in Contemporary General History 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Contemporary Slovenian Local History 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Contemporary Slovenian History 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in History of Southeast Europe in the 19th Century 30 30 0 0 5 zimski
Latin 0 0 75 0 5 zimski
German 0 0 60 0 5 zimski
Elective subjects 9 P S V D KT Semester
Selected Topics in General History of the Middle Ages 30 30 0 0 5 letni
Selected Topics in Contemporary History of Southeast Europe 30 30 0 0 5 letni
Selected Topics in Mediaeval History of Southeast Europe 30 30 0 0 5 letni
Selected Topics in History of Southeast Europe in Early Modern Times 30 30 0 0 5 letni
Elective subjects 10 P S V D KT Semester
Greek World between the Hellenistic Era and Early Byzantium 30 30 0 0 8 zimski
Selected Chapters from Late Antiquity 30 30 0 0 8 zimski
Selected Chapters from Slovenian Mediaeval History 30 30 0 0 8 zimski
Elective subjects 11 P S V D KT Semester
Selected Chapters from General History of the Middle Ages 30 30 0 0 8 letni
Selected Chapters from Mediaeval History of Southeast Europe 30 30 0 0 8 letni
Selected Chapters from History of Southeast Europe in Early Modern Times 30 30 0 0 8 letni
Elective subjects 12 P S V D KT Semester
Epistemology of History 30 30 0 0 5 letni
Selected Topics in Contemporary History of Southeast Europe 30 30 0 0 5 letni
Women's History 30 30 0 0 5 letni
2. Year P S V D KT Semester
smer Novejša zgodovina
Selected Topics in Contemporary General History 30 30 0 0 8 zimski
Selected Topics in Contemporary Slovenian History 30 30 0 0 8 zimski
Master's thesis 2 0 0 0 0 29
Elective subjects 1 5
Elective subjects 2 5
Outside elective subjects 5
smer Raziskovalna in arhivska
Arhivistics in Practice 20 20 20 0 5 zimski
Master's thesis 3 0 0 0 0 5 zimski
Master's thesis 4 0 0 0 0 15 letni
Practical Course in Auxiliary Historical Sciences 30 30 0 0 5 zimski
Elective subjects 3 15
Elective subjects 4 5
Outside elective subjects 10
smer Socialna in kulturna zgodovina
Cultural History 30 30 0 0 5 zimski, letni
Master's thesis 2 0 0 0 0 20
Elective subjects 5 15
Elective subjects 6 5
Outside elective subjects 15
smer Starejša zgodovina
Selected Chapters from General History of Early Modern Times 30 30 0 0 8 zimski
Selected Chapters from Slovenian History in Early Modern Times 30 30 0 0 8 zimski
Master's thesis 2 0 0 0 0 24
Elective subjects 7 5
Elective subjects 8 5
Outside elective subjects 10
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Greek World between the Hellenistic Era and Early Byzantium 30 30 0 0 5 zimski
Historical Anthropology 60 0 0 0 5 zimski
Selected Topics in General History of Early Modern Times 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Late Antiquity 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Slovenian Mediaeval History 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Slovenian History of Early Modern Times 30 30 0 0 5 letni
Selected Topics in Contemporary Slovenian Local History 30 30 0 0 5 zimski
Cultural History 30 30 0 0 5 zimski, letni
Latin 0 0 75 0 5 zimski
German 0 0 60 0 5 zimski
Social History 30 30 0 0 5 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Epistemology of History 30 30 0 0 5 letni
Selected Topics in General History of the Middle Ages 30 30 0 0 5 letni
Selected Topics in Mediaeval History of Southeast Europe 30 30 0 0 5 letni
Selected Topics in History of Southeast Europe in Early Modern Times 30 30 0 0 5 letni
Women's History 30 30 0 0 5 letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Demographic History 20 40 0 0 5 zimski
Greek World between the Hellenistic Era and Early Byzantium 30 30 0 0 5 zimski
Historical Anthropology 60 0 0 0 5 zimski
Selected Topics in General History of the 19th Century 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in General History of Early Modern Times 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Late Antiquity 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Slovenian Mediaeval History 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Slovenian History of the 19th Century 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Contemporary General History 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Contemporary Slovenian Local History 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Contemporary Slovenian History 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in History of Southeast Europe in the 19th Century 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in History of Southeast Europe in Early Modern Times 0 0 0 0 5
Cultural History 30 30 0 0 5 zimski, letni
Social History 30 30 0 0 5 zimski
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
Epistemology of History 30 30 0 0 5 letni
Selected Topics in General History of the Middle Ages 30 30 0 0 5 letni
Selected Topics in Slovenian History in Early Modern Times 0 0 0 0 5
Selected Topics in Contemporary History of Southeast Europe 30 30 0 0 5 letni
Selected Topics in Mediaeval History of Southeast Europe 30 30 0 0 5 letni
Field Work in History in Elementary and Secondary School 0 60 0 0 5
History of the Idea of European Integration 30 30 0 0 5 letni
Women's History 30 30 0 0 5 letni
Elective subjects 5 P S V D KT Semester
Greek World between the Hellenistic Era and Early Byzantium 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in General History of the 19th Century 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in General History of Early Modern Times 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Late Antiquity 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Slovenian Mediaeval History 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Slovenian History of the 19th Century 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Slovenian History of Early Modern Times 30 30 0 0 5 letni
Selected Topics in Contemporary General History 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Contemporary Slovenian Local History 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Contemporary Slovenian History 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in History of Southeast Europe in the 19th Century 30 30 0 0 5 zimski
Latin 0 0 75 0 5 zimski
German 0 0 60 0 5 zimski
Elective subjects 6 P S V D KT Semester
Selected Topics in General History of the Middle Ages 30 30 0 0 5 letni
Selected Topics in Contemporary History of Southeast Europe 30 30 0 0 5 letni
Selected Topics in Mediaeval History of Southeast Europe 30 30 0 0 5 letni
Selected Topics in History of Southeast Europe in Early Modern Times 30 30 0 0 5 letni
Elective subjects 7 P S V D KT Semester
Historical Anthropology 60 0 0 0 5 zimski
Selected Topics in General History of the 19th Century 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Slovenian History of the 19th Century 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Contemporary General History 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Contemporary Slovenian Local History 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Contemporary Slovenian History 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in History of Southeast Europe in the 19th Century 30 30 0 0 5 zimski
Cultural History 30 30 0 0 5 zimski, letni
Social History 30 30 0 0 5 zimski
Elective subjects 8 P S V D KT Semester
Epistemology of History 30 30 0 0 5 letni
Selected Topics in Contemporary History of Southeast Europe 30 30 0 0 5 letni
Women's History 30 30 0 0 5 letni

Staff