Kritično branje in pisanje

Kritično branje in pisanje

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Veselič Maja, red. prof. dr. Rošker Jana

Vsebina

Osnove znanstveno-raziskovalnega dela in medkulturnih raziskav. Znanstveno-raziskovalni epistemološki krog. Pregled literature, strukturiranje argumentacije, citiranje. Reprezentacije, diskurzi, orientalizmi, identitifikacije.