Prevajanje v slovenščino

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Valenčič Arh Urška

Vsebina

- Spoznavanje načel pisnega prevajanja iz nemščine v slovenščino.
- Spoznavanje makro- in mikrostrukture slovenskih besedil
- Poglabljanje pravil slovenskega pravopisa in slovnice
- Spoznavanje pomembnosti besedilnovrstne norme in besedilne stilistike v maternem jeziku.
- Spoznavanje funkcij izhodiščnega in ciljnega besedila.
- Pisno prevajanje različnih splošnosporazumevalnih in strokovnih besedil.
- Pisno prevajanje pozameznih besedilnih vrst, kot so npr. časopisno poročilo, turistični prospekti, strokovna besedila, literarna besedila itd.
- Analiza paralelnih besedil.
- Lektoriranje ciljnega slovenskega besedila.