Pristopi celostnega poučevanja in učenja tujega jezika

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Retelj Andreja, izr. prof. dr. Kosevski Puljić Brigita