Sodobna kitajščina 1 fonetika

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Petrovčič Mateja, lekt. Cheng Yo-Ning

Vsebina

Intenzivno treniranje slušnega razumevanja in odzivov v različnih situacijah v hitrosti naravnega govora.