Sodobna muzeologija

Sodobna muzeologija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hudales Jože, Zaposleni bodoči (za najave)

Vsebina

»Nova muzeologija« in »kritična muzeologija«: muzeji in v prihodnost naravnane muzejske raziskave, temeljni koncepti novih muzejev v Evropi in v svetu; primeri »dobre muzejske prakse« v etnoloških/antropoloških muzejih. Interdisciplinarnost v muzejih. Muzeji, dediščina in identiteta. Značilnosti (etnoloških / antropoloških) muzejev kot kulturnih institucij ter njihove vloga v širšem in ožjem muzejskem okolju; multikulturnost, pluralnost in družbeno vključevanje. Muzejska (etnološka / antropološka) komunikacija: različne oblike z muzeji povezanih komunikacijskih medijev in metod; prednosti in pomanjkljivosti k različnim skupinam ljudi usmerjenih načinov dela.
Razstava kot medij interpretacije in komunikacije; muzejsko pedagoško delo. Evalvacija razstav in raziskave muzejskih obiskovalcev; metode dela z njimi v novejšem obdobju. Stiki z javnostmi in muzejsko občinstvo ter druge sodobne oblike etnološkega dela v muzeju. Muzejski profesionalizem in etika, muzejska zakonodaja.