Poljska književnost od modernizma do postmodernizma I

Poljska književnost od modernizma do postmodernizma I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija

Vsebina

Predavanja prikažejo razvoj literarnih tokov od obdobja mlade Poljske, opredelijo notranja razmerja med inovativnimi težnjami tradicionalno usmerjenega toka moderne in radikalnejšimi demontažami tradicije in rahljanji vrednostnega sistema. Idejno-estetske in oblikovne razsežnosti dobe so prikazane ob ključnih besedilih modernistične poezije in proze, tokov med obema vojnama in povojnih razvojnih faz, obenem pa so postavljene v okvire evropskih tokov. Pobližje so predstavljeni prehodni členi literarnozgodovinskih formacij s prikazom medgeneracijskih polemik, uveljavljanjem novega, destrukcijo ali nadgrajevanjem tradicionalnega. Iz pregleda je v končnem sklepu razvidna povezanost z evropskimi duhovnimi tokovi in notranja sklenjenost razvojnih faz. Poudarjena je izvirnost v iskanju novega proznega in dramatskega izraza (B. Schulz, S. I. Witkiewicz) predhodnikov moderne proze in dramatike absurda. Prikaz posledic razcepljenosti duhovne ustvarjalnosti med domovino in emigracijo in razumevanje razlogov za razvojno blokado avantgardnih tokov od začetka druge svetovne vojne do konca petdesetih let 20. stol.