Poljska književnost od modernizma do postmodernizma II

Poljska književnost od modernizma do postmodernizma II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija

Vsebina

Predstavitev razvojnega procesa poljske književnosti druge polovice 20. stoletja z osvetlitvijo posameznih razvojnih faz po letu 1956. Vzporedno z obravnavo osrednjih literarnih tokov in umestitvijo avtorjev v najznačilnejše idejne in literarno-estetske orientacije v domovini in emigraciji so osvetljene povezave med književnostjo in družbenimi razmerami ter posledično specifični načini recepcije literature in njene vloge. Posebna pozornost je posvečena postopnim modifikacijami literarnega diskurza v razvojnih fazah povojnega modernizma in njegovega prehoda v postmodernizem s hkratnim preoblikovanjem temeljnih literarnih modelov.