Oddelek za zgodovino

Skupni študijski program druge stopnje Zgodovina jugovzhodne Evrope

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Teorija zgodovine I 60 0 0 0 5 zimski
Teorija zgodovine II 60 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 15
Strokovni izbirni predmeti 2 15
Strokovni izbirni predmeti 3 10
Zunanji izbirni predmeti 10
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Temelji slovenske zgodovine 19. stoletja 60 0 0 0 5 zimski
Temelji slovenske zgodovine v srednjem veku 60 0 0 0 5 zimski
Temelji slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 60 0 0 0 5 zimski
Temelji sodobne slovenske zgodovine 60 0 0 0 5 zimski
Temelji sodobne zgodovine JV Evrope 60 0 0 0 5 zimski
Temelji zgodovine JV Evrope 19. stoletja 60 0 0 0 5 zimski
Temelji zgodovine JV Evrope v srednjem veku 60 0 0 0 5 zimski
Temelji zgodovine JV Evrope v zgodnjem novem veku 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Izbrane teme iz slovenske zgodovine 19. stoletja 30 0 0 30 5 letni
Izbrane teme iz slovenske zgodovine v srednjem veku 30 0 0 30 5 letni
Izbrane teme iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 30 0 0 30 5 letni
Izbrane teme iz sodobne slovenske zgodovine 30 0 0 30 5 letni
Izbrane teme iz sodobne zgodovine JV Evrope 30 0 0 30 5 letni
Izbrane teme iz zgodovine JV Evrope 19. stoletja 30 0 0 30 5 letni
Izbrane teme iz zgodovine JV Evrope v srednjem veku 30 0 0 30 5 letni
Izbrane teme iz zgodovine JV Evrope v zgodnjem novem veku 30 0 0 30 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Etnologija Balkana 60 0 0 0 5 zimski, letni
Obča zgodovina 19. stoletja 60 0 0 0 5 zimski, letni
Obča zgodovina v zgodnjem novem veku 60 0 0 0 5 zimski, letni
Sodobna obča zgodovina 60 0 0 0 5 zimski, letni
2. letnik P S V D KT Semester
Magistrska naloga 0 0 0 0 10 zimski
Magistrska naloga 0 0 0 0 20 letni
Magistrski izpit 0 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 10
Strokovni izbirni predmeti 2 10
Zunanji izbirni predmeti 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Etnologija Balkana 60 0 0 0 5 zimski, letni
Obča zgodovina 19. stoletja 60 0 0 0 5 zimski, letni
Obča zgodovina v zgodnjem novem veku 60 0 0 0 5 zimski, letni
Sodobna obča zgodovina 60 0 0 0 5 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Izbrana vprašanja iz slovenske zgodovine 19. stoletja 0 30 0 30 5 zimski
Izbrana vprašanja iz slovenske zgodovine v srednjem veku 0 30 0 30 5 zimski
Izbrana vprašanja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 0 30 0 30 5 zimski
Izbrana vprašanja iz sodobne slovenske zgodovine 0 30 0 30 5 zimski
Izbrana vprašanja iz sodobne zgodovine JV Evrope 0 30 0 30 5 zimski
Izbrana vprašanja iz zgodovine JV Evrope 19. stoletja 0 30 0 30 5 zimski
Izbrana vprašanja iz zgodovine JV Evrope v srednjem veku 0 30 0 30 5 zimski
Izbrana vprašanja iz zgodovine JV Evrope v zgodnjem novem veku 0 30 0 30 5 zimski