Govorilne ure

Po dogovoru.

Kabinet

112

Oddelek za zgodovino

doc. dr. Urška Strle

Urška Strle – Curriculum Vitae

 

Izobrazba:

2004 – univerzitetna diplomirana zgodovinarka z diplomsko nalogo: Žena ostani žena! : žensko vprašanje in odnos do ženske v slovaškem in slovenskem ženskem časopisju do razpada monarhije : diplomsko delo (mentor. prof. dr. Janez Cvirn)

2010 – doktorica znanosti s področja zgodovinopisja z doktorsko disertacijo: Slovenci v Kanadi : izseljevanje skozi prizmo življenjskih zgodb (mentorica: prof. dr. Marta Verginella)

 

Zaposlitve:

2006–2010 – mlada raziskovalka na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

2010–2013 – asistentka z doktoratom na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

2012–2017 – asistentka z doktoratom na Oddelku za zgodovino FF UL

2018–2023 – docentka na Oddelku za zgodovino FF UL

 

Izobraževanja na tujem:

1999/2000 – enoletni študij v Bratislavi v okviru programa Socrates

2006 (oktober) – tritedenski intenzivni tečaj za podiplomske študente s področja migracijskih študij na Univerzi Carl von Ossietzky v Oldenburgu, Nemčija

2011 (september)– enomesečna štipendija na Univerzi v Stavangerju, Norveška v okviru programa Mobility (Norwegian Financial Mechanism, EEA Grants)

2012 (april)– enomesečna štipendija v Torontu (International Council for Canadian Studies)

 

Raziskovalni projekti:

1. 5. 2009–30. 4. 2012: Ustvarjanje spomina in ohranjanje kulturne identitete med slovenskimi izseljenci in njihovimi potomci, vodja dr. Mirjam Milharčič Hladnik (udeležena kot raziskovalka)

1. 1. 2010–31. 8. 2011: Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo, vodja dr. Oto Luthar (udeležena kot raziskovalka)

31. 1. 2010–31. 12. 2010: Central Europe in Canada: CEACS Diaspora project, vodja dr. Vesna Lopičić, Niš, Srbija (udeležena kot raziskovalka in nacionalna koordinatorica)

1. 1. 2011–31. 12. 2012: Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljenstva, vodja dr. Marjan Drnovšek (udeležena kot raziskovalka)

1.7.2011 - 30.06.2014: Italijanska fašistična taborišča v spominih Slovencev in Slovenk, vodja dr. Oto Luthar (udeležena kot raziskovalka)

1.9.2013?31.8.2016: Multikulturna prijateljstva in narodne vezi na presečiščih slovenskega, italijanskega in nemškega sveta v (1848-1941), vodja dr. Marta Verginella (udeležena kot raziskovalka)

1.7.2014?30.6.2017: Ženske in prva svetovna vojna, vodja dr. Marta Verginella (udeležena kot raziskovalka)

1.12.2017-30.11.2022: EIRENE - Post-war transitions in gendered perspective: the case of the North-Eastern Adriatic region, vodja dr. Marta Verginella (udeležena kot raziskovalka)

 

Nagrada:

2012 – prva nagrada za najboljše študijsko delo s področja izseljenstva (Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu)

POMEMBNEJŠE OBJAVE 

Strle, Urška. 2020. Majda Mazovec. V: RATEJ, Mateja (ur.). Osebnosti slovenske medicine. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2020, 163-177, portret. Zbirka Življenja in dela, 24, Biografske študije, 17. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=119269.

Strle, Urška. 2019. Da Agnes a Neža: un esempio di formazione d'identità nazionale tra la popolazione rurale slovena (1917-1920). V: ERMACORA, Matteo (ur.). Le "disfatte" di Caporetto : soldati, civili, territori 1917-1919. Trieste: EUT - Edizione Università di Trieste, 145-158. https://www.openstarts.units.it/handle/10077/27120, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=117847

Strle, Urška. 2018. Revealing Italian fascist camps: some gendered perspectives. Chronica mundi, 2018, vol. 13, iss. 1, 331-352. http://www.chronicamundi.org/.

Strle, Urška. 2017. »Internment of Slovenes in Italian fascist camps: a short historical context of memorizing«. V Projecting memory, ur. Inês Moreira in Elena Lacruz, 293–313. Warsaw: IRF Press.

Strle, Urška. 2016. »Go West!: illegal post-war migrations from the Soča region in the light of a case study«. V Sconfinamenti storiografici e attraversamenti di confini, ur. Marta Verginella, Qualestoria 44/1, 27–46. Trieste: Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia. https://www.openstarts.units.it/handle/10077/21235

Strle, Urška. 2015. »K razumevanju ženskega dela v veliki vojni.« Prispevki za novejšo zgodovino 55/2, 103–125. https://ojs.inz.si/pnz/article/view/90

Strle, Urška. 2013. »Begunke v slovenskem delu Kraljevine (1918–1941).« V Dolga pot pravic žensk : pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem, ur. Marta Verginella, 159–184. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Studia humanitatis.

Strle, Urška. 2010. »Slovenians in Canada: an oral history perspective.« V Migrating Memories: Central Europe in Canada. Vol. 2, Oral Histories. 1st ed., ur. Rodica Albu, 357–419. Brno: Central European Association for Canadian Studies.

Celotna bibliografija

 

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

09. 11. - 11. 11. 2023
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

26. Neolitski Seminar 'Evrazijski neolitiki: kako so se kulture in družbe razvijale in zakaj je to pomembno'

29. 09. 2023
Mednarodna pisarna, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Sprejem za študentke in študente na izmenjavi

29. 09. 2023
Oddelek za klasično filologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Festival Antika

29. 09. 2023
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Seminar za učitelje zgodovine v osnovnih in srednjih šolah

29. 09. 2023
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Osrednja prireditev projekta Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti! 29. september 2023