Oddelek za zgodovino

ZAČETEK PREDAVANJ – letni semester 2023/2024

ZAČETEK PREDAVANJ – letni semester 2023/2024

Izr. prof. dr. Kornelija Ajlec: 10. 3.

izr. prof. dr. Bojan Balkovec: 28. 2.

doc. dr. Alenka Cedilnik: 26. 2.

prof. dr. Mitja Ferenc: 20. 2. (uvodni seminar, p. 102, ob 9.40), 28. 2. (2. stopnja)

lektorica Jelena Isak Kres: 19. 2.

izr. prof. dr. Sašo Jerše: 28. 2. (ZG2 Paleografija novega veka), 6. 3. (ZG1 Slovenska zgodovina v zgodnjem novem veku)

doc. dr. Jernej Kosi: 1. 3.

doc. dr. Milan Lovenjak: 27. 2. (ZG2 Praktikum iz pomožnih zgodovinskih ved)

doc. dr. Dušan Mlacović: 26. 2.

izr. prof. dr. Janez Mlinar: 26. 2.

doc. dr. Marija Mojca Peternel: 20. 2.

prof. dr. Božo Repe: 20. 2. (uvodni seminar, p. 102, ob 9.40)

doc. dr. Irena Selišnik: 27. 2. (ZG1 Slovenska zgodovina 19. stoletja), 28. 2. (ZG2 Zgodovina žensk)

izr. prof. dr. Rok Stergar: 26. 2.

akad. prof. dr. Peter Štih: 23. 2. (ZG1 Slovenska zgodovina v srednjem veku, ob 11.20 v p. 18), 1. 3. (seminar)

doc. dr. Marko Štuhec: 19. 2. (ZG1 Obča zgodovina zgodnjega novega veka, ob 8.00 uri v p. 18, 20. 2. ob 16.20 uri v p. 102, v četrtek po urniku in v petek ob 8.00 v p. 18), 20. 2. (Struktura in razvoj zgodovinske znanosti ob 18.00 uri v p. 102)

prof. dr. Danijela Trškan: 21. 2.

doc. dr. Luka Vidmar: 23. 2.

doc. dr. Žiga Zwitter: 21. 2. (ZG2 Izbrana poglavja iz zgodovine JV Evrope v zgodnjem novem veku), 22. 2. (ZG1 Zgodovina JV Evrope v zgodnjem novem veku), 4. 3. (ZG2 Historična geografija INT)

Notices

Department of English

Change of Office Hours Kristina Gregorčič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Damjan Popič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Agnes Pisanski Peterlin

Department of English

Change of Office Hours Anamarija Šporčič