Studijski programi druge stopnje

Oddelek za zgodovino

Magistrski študij na Oddelku za zgodovino

Magistrski študij

Oddelek za zgodovino na drugi stopnji izvaja naslednja študijska programa:

  • študijski program ZGODOVINA, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjima smerema:
    • zgodovina - enopredmetna smer
    • zgodovina - dvopredmetna smer
  • pedagoški študijski program ZGODOVINA, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjima smerema:
    • zgodovina – enopredmetna pedagoška smer
    • zgodovina – dvopredmetna pedagoška smer

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

 

 

INFORMACIJE O POSTOPKIH V OKVIRU MAGISTRSKEGA ŠTUDIJA: sprejemni postopek oziroma sprejem na fakulteto, vpis na fakulteto, napredovanje ter zaključevanje študija ter druga navodila in postopki (oddaja prošenj, priznavanje obveznosti, sprememba št. programa oz. smeri, izpis, oddaja zaključnega dela v preverjanje podobnosti vsebine ipd.)so na voljo na spletni strani referata.

Staff