f

Study at the Department of History

Research

The Department is implementing the research programme Slovenska zgodovina (Slovene History) as well as shorter, targeted research projects.

About the Department of History

Head:
Asst. Prof. Dr. Irena Selišnik

Head Deputy:
Assoc. Prof. Dr. Kornelija Ajlec

Secretary:
Jasna Vanček, univ. dipl. zgod.
Office hours: Monday–Friday: 11.00–13.00
Phone: 01 241 1190
E-mail: jasna.vancek@ff.uni-lj.si

About
Notices
Mednarodna pisarna, Faculty of Arts
Faculty of Arts
Faculty of Arts
Administrative Office, Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts
Faculty of Arts
Calendar
15. 11. 2021
The Central Humanities Library, Faculty of Arts

Introduction to CHL FF (OHK FF) and COBISS+ for Foreign Students

Library of the Deparment of History

Library Opening Hours

Monday–Friday: 8.00–14.00
Wednesday: 8.00–17.00

Contact Information:
knjiznica-zgodovina@ff.uni-lj.si, ohk.zgo@ff.uni-lj.si
01 241 12 00

More

Department Events

We host many events at the Department of History and at many institutions in Ljubljana and all over Slovenia, in which our guests or members of the Department participate. You can take a look at a brief review of our activities in chronological order from 2017 onwards.

See events

History Students' Association

The association is actively engaged in connecting students of history at the Department of History, and is part of the International Students of History Association. 

Join us

Tutoring at the Department of History

The Department of History provides organized assistance to students in order to facilitate their adjustment to the university environment and give advice on the study of history etc.

More

Kje smo 30 let kasneje - 2. del

2. del razmišljanj o razvoju Slovenije v različnih segmentih slovenske zgodovine v treh desetletjih samostojnosti. 

100 let Univerze v Ljubljani - predstavitev knjige

Predstavitev je bila 30. januarja 2020 v čitalnici Rokopisnega oddelka Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Knjigo so predstavili rektor UL prof. dr. Igor Papič, prof. dr. Božo Repe in prof. dr. Mladen Dolar.

Kje smo 30 let kasneje? - 6. del, Božidar Voljč: zdravstvo

Kje smo 30 let kasneje - 7. del Dušan Keber: Zdravstvo

Maja Lukanc, nagrajenka FF UL za najboljši doktorat iz humanistike v študijskem letu 2019-2020

Šestdeset let v stavbi Filozofske fakultete UL na Aškerčevi

Ignacij Voje, Prvenka Turk, Slavko Kremenšek, Jelka in Jurij Kunaver so spregovorili o spominih na selitev Filozofske fakultete iz stavbe NUK v novo stavbo leta 1961. Na koncu je nekaj besed o prostorski problematiki FF dodal dekan fakultete Roman Kuhar.

Hitreje. Višje. Močneje. Olimpijske igre in Slovenci

Bojan Balkovec se je pogovarjal v Petrom Mikšo. 

Smisel je razumevanje zgodovine

Dokumentarni film o stoletnici Oddelka za zgodovino FF UL. Režija: dr. Bojan Balkovec, dr. Božidar Flajšman, dr. Žiga Zwitter; Scenarij: dr. Žiga Zwitter, dr. Bojan Balkovec, dr. Božidar Flajšman.

Zgodovinopisje, politika spomina in politični revizionizem v postresničnostni družbi

Okrogla miza, ki jo je organiziral Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V pogovoru so sodelovali Marta Verginella, Božo Repe, Rok Stergar in Sašo Jerše. Pogovor sta povezovala Ana Cergol Paradiž in Jernej Kosi.

Italijansko-slovenska meja od Rapalla, prek Osima do danes (1920–2020)

Ob stoletnici podpisa Rapalske pogodbe smo sodelavci Oddelka za zgodovino, pridružil se nam je še Matija Zorn iz GIAM ZRC, pripravili daljši pogovor na to temo.

Oddelek za zgodovino v medijih

Oglejte si medijske objave Oddelka za zgodovino. 

 

 

 

 

Več
Publications
5700

publications

230

authors

In 2019, the Faculty of Arts celebrated its centennial

On 3 December 1919 at 9 a.m. the first lecture began in the former State Mansion of Carniola, thus ushering in the birth of the Faculty of Arts and the University of Ljubljana.