Oddelek za zgodovino

Oddelek za zgodovino

Oddelek za zgodovino na znanstvenih srečanjih

Oddelek za zgodovino na znanstvenih srečanjih

  • Mednarodna okoljskozgodovinska okrogla miza

Evropsko združenje okoljskih zgodovinarjev in Raziskovalna sekcija Zveze zgodovinskih društev Slovenije sta 16. junija 2021 v sodelovanju z Oddelkom za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in njegovim raziskovalnim programom Slovenska zgodovina, s Centrom Rachel Carson za okolje in družbo (München), s Centrom za primerjalne zgodovinske in medkulturne študije (Zagreb), s Centrom za zgodovinske raziskave (Sarajevo), z Društvom za hrvaško gospodarsko in okoljsko zgodovino, s Fakulteto za humanistiko Univerze v Novi Gorici, z Inštitutom Maxa Plancka za zgodovino znanosti (Berlin), z Inštitutom za narodno zgodovino Univerze Cirila in Metoda v Skopju, z Inštitutom za arheologijo in Geografskim inštitutom Antona Melika ZRC SAZU, z Laboratorijem za okoljsko humanistiko Kraljevega tehnološkega inštituta (Stockholm), z Oddelkom za geografijo Naravoslovno-matematične fakultete Univerze v Zagrebu, z Oddelkom za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Beogradu, z Oddelkom za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Sarajevu, z Oddelkom za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu, s Študijskim centrom za narodno spravo in z Zgodovinskim inštitutom Univerze v Črni gori organizirala uspešno mednarodno spletno okroglo mizo Environmental History in Bosnia & Herzegovina, Croatia, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Slovenia: Developments, State and Perspectives. Dogodek je trajal od 9. do 13.30. ure. Predavanju dr. Marca Armiera, predsednika Evropskega združenja okoljskih zgodovinarjev (Everyone is welcome. Environmental history beyond disciplinary identities) so sledila predavanja o razvoju, stanju in perspektivah okoljske zgodovine v obravnavanih državah, in diskusije. Referati bodo ob koncu leta objavljeni v tematski številki revije Ekonomska i ekohistorija.

Dr. Žiga Zwitter je kot soavtor predstavil slovenski referat in moderiral dogodek.

Program

  • Mednarodni simpozij Antifašizem skozi transnacionalno in primerjalno perspektivo (Antifascism in a Transnational and Comparative Perspective)

Sodelujoča: Marta Verginella in Božo Repe, 27. in 28. maja.

Povzetki s simpozija  

  • Bienalna konferenca Dolgoročne spremembe okolja

13. maja 2021 je v spletnem okolju potekala bienalna konferenca Dolgoročne spremembe okolja, ki jo organizira Inštitut za arheologijo ZRC SAZU. Dr. Žiga Zwitter je predstavil referat Spomladanska paša na travnikih (!) – praksa s tisočletno tradicijo ter pomembnimi okoljskimi in gospodarskimi učinki: primeri iz jugovzhodnih Alp, 16.–19. stoletje, magistrski študent Aljaž Jesenšek pa je v predavanju Človekov soobstoj z drevesnimi vrstami in njegov vpliv nanje na območju perujskega dela inkovskega cesarstva tekom 16. stoletja predstavil del svojega izredno kakovostnega diplomskega dela Rastlinstvo, živalstvo in človek na območju perujskega dela inkovskega imperija v 16. stoletju, za katerega je na predlog Oddelka za zgodovino prejel nagrado Študentskega sveta FF UL

Program

Staff