Znanstvenoraziskovalni inštitut

Domači in mednarodni razpisi in pozivi v letu 2021 ter letne obveznosti (ARRS)

Na spletni strani ARRS sta bila objavljena razporeda domačih in mednarodnih razpisov in pozivov v letu 2021. Vabljeni k ogledu: na naslednjih povezavah:  

Objavljene so bile tudi letne obveznosti raziskovalnih organizacij v letu 2021, med katerimi velja izpostaviti te, ki bodo aktualne v naslednjih mesecih:

Predvideni datum objave

Obveznost

Predvideni rok za oddajo

januar

Poročilo o letni razporeditvi raziskovalnih ur programa/projekta (PRU) za leto 2020

februar

januar

Letno poročilo o rezultatih usposabljanja mladih raziskovalcev

februar

15. 2. 2021

Vmesno poročilo o rezultatih infrastrukturnega programa v letu 2020 in Program dela infrastrukturnega programa za leto 2021

15. 3. 2021

15. 2. 2021

Letno in zaključno poročilo o izvajanju ciljnega raziskovalnega projekta

15. 3. 2021

15. 2. 2021

 

Vmesno poročilo o izvajanju raziskovalnih projektov

15. 3. 2021

15. 2. 2021

Zaključno poročilo o izvajanju raziskovalnih projektov

15. 3. 2021

februar

Letno poročilo o izvajanju raziskovalnega programa

15. 3. 2021

februar

Vmesno poročilo o izvajanju raziskovalnega programa

15. 3. 2021

februar - marec

Zaključno poročilo o izvajanju bilateralnih projektov

marec - april

O obveznostih vas bomo sproti obveščali tudi na ZIFF.

Notices

Faculty of Arts

EUTOPIA Photo Contest: Join our Journey

Faculty of Arts

EUTOPIA Photo Contest: Join our Journey

Administrative Office, Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

Webinar on CESSDA Data Catalogue

Administrative Office, Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

Webinar on CESSDA Data Catalogue

Department of Classics

Introduction to CHL (OHK) and COBISS+ for Foreign Students, 9. 3. 2021