Znanstvenoraziskovalni inštitut

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije

Javna agencija za raziskovalno dejavnost je 8. 1. 2021 objavila Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije.

Predmet razpisa: sofinanciranje slovenskega dela dvostranskega ali tristranskega skupnega raziskovalnega projekta v okviru sheme multilateralne vodilne agencije (Weave), ki je bil na javnem razpisu Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung kot skupni raziskovalni projekt pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu Weave sodelujeta avstrijski in slovenski vodja raziskovalnega projekta, v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu Weave poleg njiju lahko sodelujejo tudi češki (GA ČR), flamski (FWO), luksemburški (FNR), nemški (DFG), poljski (NCN) ali švicarski (SNSF) vodja projekta.

Pogoji: določeni v razpisu.  

Prijava:

  • Obrazec 1_Prijava raziskovalnega projekta je treba oddati na ZIFF vsaj en teden preden potrebujete podpis odgovornih oseb raziskovalne organizacije na prijavni dokumentaciji, kar vključuje tudi Izjave o sodelovanju pri raziskovalnem projektu, ki se jih sklepa s sodelujočimi RO. Obrazec 1_Prijava raziskovalnega projekta se izpolnjuje tudi za raziskovalne projekte, v katerih UL FF nastopa kot sodelujoča RO.
  • Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-WEAVE-2021. Prijava se lahko odda s kvalificiranim digitalnim podpisom ali brez. V primeru oddaje prijavne vloge brez kvalificiranega digitalnega podpisa nas predhodno obvestite.

Interni rok za oddajo Obrazca 1 – Prijava raziskovalnega projekta: vsaj en teden pred načrtovanim datumom oddaje.

Razpisna dokumentacija: spletna stran ARRS.

Predizpolnjeni prijavni obrazec: intranet FF.

Kontaktna oseba za razpis: Ema Karo, Ema.Karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084.

Notices

Faculty of Arts

EUTOPIA Photo Contest: Join our Journey

Faculty of Arts

EUTOPIA Photo Contest: Join our Journey

Administrative Office, Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

Webinar on CESSDA Data Catalogue

Administrative Office, Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

Webinar on CESSDA Data Catalogue

Department of Classics

Introduction to CHL (OHK) and COBISS+ for Foreign Students, 9. 3. 2021