Mednarodni simpozij Prenos rokodelskih znanj in izkušenj

Na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete bo 17. in 18. marca 2023 potekal mednarodni simpozij Prenos rokodelskih znanj in izkušenj / Handicrafts Know-How Transmission.

Simpozij poteka v soorganizaciji Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete UL, Inštituta za arheologijo in kulturno dediščino & UNESCO katedre za interpretacijo in izobraževanje za spodbujanje celostnih pristopov k dediščini, Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, Sektorja za domače storitve Direktorata za notranji trg Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport RS ter Sekcije za domačo in umetnostno obrt pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Na simpoziju, ki poteka v času, ko na Slovenskem prvič v sodobni zgodovini razpravljamo o osnutku zakona o rokodelstvu (Zakon o ohranjanju in razvoju rokodelstva), bodo predvsem tuji in nekateri slovenski strokovnjaki ter posamezniki, delujoči na področju rokodelstva, predstavili svoje vpoglede in izkušnje s prenosom rokodelskih znanj in veščin. Uvodoma se bo simpozij osredotočil na pregled situacije v Sloveniji, v nadaljevanju pa na predstavitev primerov dobrih praks v nekaterih evropskih državah (Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Nemčija, Belgija, Francija). Simpozij bodo sklenili z okroglo mizo Izzivi in priložnosti na področju prenosa rokodelskih znanj in izkušenj – med strukturo in spontanostjo.

Celotni dogodek bo potekal v angleškem jeziku v predavalnici 2 na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete na Zavetiški 5 v Ljubljani.

Simpozij je namenjen strokovni in širši zainteresirani javnosti, saj si želimo, da bi v času obravnave nastajajoče zakonodaje na Slovenskem ponudili tudi strokovne vpoglede v primerljive situacije v drugih evropskih državah.

Program

Knjižica povzetkov (v angleškem jeziku)

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon