Oddelek za zgodovino

Razpis delovnega mesta

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo razpisuje prosto delovno mesto:

učitelj splošno - izobraževalnih predmetov v srednjih strokovnih šolah za poučevanje geografije, zgodovine in aktivnega državljanstva

Opis delovnega mesta:

  • poučevanje teoretičnega pouka geografije v prvih in drugih letnikih,
  • poučevanje teoretičnega pouka zgodovine v tretjih letnikih,
  • poučevanje teoretičnega pouka aktivno državljanstvo v tretjih letnikih.

Trajanje dela: 27. 11. 2023 do predvidoma konca februarja 2024

Pogoji: absolventi ali študenti zaključnega letnika študijskih programov geografije - zgodovine.

Kandidat bo opravljal delo preko pogodbe ali preko študentskega servisa.

Vašo vlogo z življenjepisom in dokazili lahko pošljete po elektronski pošti na naslov vanda.trdan@ssfkz.si; s pripisom UČITELJ GEOGRAFIJE-ZGODOVINE do vključno 24. 11. 2023. Telefon: 051 276 177

Notices

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Lectures in English (2023/2024)

Department of Geography

Change of Office Hours Jernej Zupančič

Department of Geography

Change of Office Hours Tajan Trobec

Department of Geography

Change of Office Hours Boštjan Rogelj

Department of English

Change of Office Hours Andreja Drašler