Oddelek za zgodovino

Razpis za Poletno šolo Bovec 2024

RAZPIS ZA POLETNO ŠOLO BOVEC 2024

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani razpisuje 4 mesta za udeležbo na tradicionalni mednarodni Poletni šoli Bovec, ki bo potekala od 7. do 21. julija 2024. Poletne šole Bovec se, poleg Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, vsako leto udeležujejo študentke in študenti z Univerze v Celovcu, Univerze v Trstu, Univerze v Vidmu, Univerze na Primorskem, Univerze na Reki in Univerze v Osijeku.

V okviru Poletne šole Bovec v dopoldanskem času potekajo jezikovni tečaji slovenskega, nemškega, hrvaškega, italijanskega in furlanskega jezika, v popoldanskem času pa se odvijajo tematske delavnice. Tema poletne šole je: "CULTURE, SOCIETY AND THE ENVIRONMENT: Cross-Border Concepts and Practices of Cultural Sustainability".

Poletna šola je namenjena študentkam in študentom FF UL. Na razpis se lahko prijavijo študentke oz. študenti s statusom, ki so v tekočem študijskem letu opravili vsaj 8 KT obveznosti ali po najmanj 5 KT v zadnjih 3. semestrih in imajo predznanje jezika na začetni stopnji, za jezik na katerega se prijavljajo (razen za furlanščino). V primeru, da bo prijavljenih več kandidatk oz. kandidatov kot je razpisanih mest, bodo kandidatke oz. kandidati izbrani na podlagi študijske uspešnosti in letnika študija - prednost bodo imeli študentke oz. študenti višjih letnikov in študentke in študenti podiplomskega študija.

Izbrane kandidatke oz. kandidati morajo prispevati 110,00 € pristopnih stroškov. Ostale aktivnosti na poletni šoli so brezplačne in vključujejo bivanje v enoposteljnih sobah s polnim penzionom v Hotelu Alp, udeležbo na jezikovnih tečajih ter spremljevalnih dejavnostih (ekskurzijah, ogledih ipd.).

Razpis in dokumentacija so dostopni na spletni strani: https://www.ff.uni-lj.si/studij/mednarodna-pisarna/razpisi Prijavni obrazec_študenti_2024_0.docx

Več informacij o Poletni šoli Bovec je na voljo na spletni strani: https://www.aau.at/en/international/study-abroad/summer-schools/sommerkolleg-bovec/  

Informativni dan bo v sredo, 17. 4. 2024, ob 11.30 v učilnici 410.

Prijavna dokumentacija:

1. Izpolnjen prijavni obrazec

2. Motivacijsko pismo

3. Dokazilo o znanju jezika (razen za furlanščino)

Rok za oddajo prijav je sreda, 8. 5. 2024. Prijavo pošljite na e-naslov: anja.golec@ff.uni-lj.si

O izboru bodo kandidatke in kandidati obveščeni po e-pošti, predvidoma do 15. 5. 2024

Notices

Department of English

Change of Office Hours Kristina Gregorčič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Damjan Popič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Agnes Pisanski Peterlin

Department of English

Change of Office Hours Anamarija Šporčič