Oddelek za zgodovino

Ivan Smiljanić, prejemnik dekanove nagrade

Kult Franceta Prešerna v socialistični Jugoslaviji na primeru Kranja

Magistrsko delo analizira slavilni odnos, ki so ga do pesnika Franceta Prešerna imeli v obdobju socialistične Jugoslavije med 1945 in 1991. Z uporabo širokega spektra virov in literature je predstavljeno, kako je partizansko gibanje Prešerna že med drugo svetovno vojno apropriiralo ter mu nadelo podobo protokomunističnega revolucionarja. Podoba se je ohranjala tudi v prvih povojnih letih, nato pa se je vse bolj reinterpretirala, spreminjala in odmirala. V magistrskem delu so opisane štiri kronološke faze tega procesa. Na lokalnem nivoju je spreminjajoči se odnos do Prešerna opredeljen z analizo dogajanja v Kranju, enem od središč njegovega kulta. Magistrsko delo gradi na dosedanjih raziskavah pesniškega kulta in jih nadgrajuje s še ne analiziranimi aspekti, ki na specifičen način osvetljujejo jugoslovanske politične in kulturne razmere. Fokus ostaja na temeljiti zgodovinopisni analizi politične (re)interpretacije in (iz)rabe kulturnega problema, postavljeni v ustrezen kontekst.

Mentor: prof. dr. Božo Repe, somentor: doc. dr. Peter Mikša

Notices

Faculty of Arts

EUTOPIA Photo Contest: Join our Journey

Faculty of Arts

EUTOPIA Photo Contest: Join our Journey

Administrative Office, Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

Webinar on CESSDA Data Catalogue

Administrative Office, Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

Webinar on CESSDA Data Catalogue

Department of Classics

Introduction to CHL (OHK) and COBISS+ for Foreign Students, 9. 3. 2021