Oddelek za zgodovino

Neža Lukančič, prejemnica dekanove nagrade

Ljubljanski lontovž; zgodovina stavbe in njenih prebivalcev

Oddelek za umetnostno zgodovino in Oddelek za zgodovino

Diplomsko  delo Neže Lukančič obravnava palačo kranjskih deželnih stanov na Novem trgu, lontovž. Avtorica je predstavila gradbeno zgodovino stavbe in jo povezala z delovanjem in funkcijo stanov. Kritičen pregled obsežne literature ter skrbna analiza slikovnega gradiva sta odprla vrsto problemov. Avtorica jih je zapirala s pomočjo arhivskih virov. Pri tem je ustvarjalno povezovala metode umetnostne zgodovine z metodami zgodovine. Tako je analiza vizualnega gradiva v nenehnem dialogu z analizo arhivskih dokumentov. Zgradbo, njeno gradbeno zgodovino in njeno spreminjajočo se zunanjo podobo je prepričljivo povezala s spreminjajočo se politično in družbeno funkcijo deželnih stanov, ki so med 16. in 18. stoletjem uveljavljali deželno avtonomijo. Diplomantkine rešitve, utemeljene z obsežnim znanstvenim aparatom, so bistveno izboljšale razumevanje gradbene zgodovine lontovža in funkcije njenih prostorov. Avtorica je delo napisala znanstveno izjemno korektno in v živahnem jeziku. Prav tako je opozorila na odprta vprašanja in nakazala poti do odgovorov.

Mentorja: prof. dr. Matej Klemenčič in doc. dr. Marko Štuhec

Notices

Faculty of Arts

EUTOPIA Photo Contest: Join our Journey

Faculty of Arts

EUTOPIA Photo Contest: Join our Journey

Administrative Office, Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

Webinar on CESSDA Data Catalogue

Administrative Office, Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

Webinar on CESSDA Data Catalogue

Department of Classics

Introduction to CHL (OHK) and COBISS+ for Foreign Students, 9. 3. 2021