Office hours

109; Wed 10.00-11.00

Kabinet 109

Department of History

Asst. Prof. Dr. Peter Mikša

EDUCATION

 • 2013: PhD in History (University of Ljubljana, Faculty of Arts)

ACADEMIC AND PROFESSIONAL CAREER

University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of History

 • 2011–: Assistant for General History and Slovenian Contemporary History
 • 2018–: Assistant professor for General History and Slovenian Contemporary History

Research and professional work

 • 2017–: member of the SRA research project Make This land German… Italian… Hungarian… Croatian… Again! Borders of Occupational Zones in Slovenia during the Second World War.
 • 2015–: member of the SRA programme Slovenian History
 • 2013–2016: member of the SRA research project Multikulturna prijateljstva in narodne vezi na presečiščih slovenskega, italijanskega in nemškega sveta (1848–1941)
 • 2013–2014: member of the SRA research project Women and the First World War
 • 2011–2014: member of the SRA research project Man, Nature and Environment between the Northern Adriatic and the Eastern Alps in the Premodern Times
 • 2010–2011: member of the SRA research project Umeščenost mestnih elit na Slovenskem v regionalne družbene in gospodarske tokove v času od 13. do 16. stoletja
 • 2010–2011: member of research project Towards a "Topography" of Tolerance and Equal Respect. A comparative study of policies for the distribution of public spaces in culturally diverse societies
 • 2009–2012: member of the SRA research project Pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem

 

 • 2018–: editor-in-chief of the journal Retrospektive
 • 2016–: assistant editor at Novi Slovenski biografski leksikon
 • 2015–:  editor of the website  www.zgodovina.si
 • 2012–: member of the research group at the Alpine Association of Slovenia
 • 2010–: editor of the website  www.friko.si

SICRIS Peter Mikša

FIELD OF RESEARCH

Contemporary Slovenian history; border studies, Rapallo border, Occupation Borders in Slovenia (1941-1945), history of sports, local history; history of tourism; research of the Alpine region.

SIGNIFICANT PUBLICATIONS

Mikša, Peter, in Zorn, Matija. 2018. »Rapalska meja: Četrt stoletja obstoja in stoletje dediščine.« V Nečakov zbornik: Procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja, uredili Kornelija Ajlec, Bojan Balkovec, Božo Repe (Historia, 25), 605–641. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Mikša, Peter, in Zorn, Matija. 2017. »The Julian Alps (Slovenia): between protection and "modernization" = Julijske Alpe (Slovenija): između zaštite i "modernizacije".« Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša? 13, br. 13: 147–158.

Mikša, Peter. 2015. »"Da je Triglav ostal v slovenskih rokah, je največ moja zasluga" : Jakob Aljaž in njegovo planinsko delovanje v Triglavskem pogorju.« Zgodovinski časopis 69, št. 1–2, 112–123.

Mikša, Peter. 2013. »Prvi raziskovalci slovenskih gora in prvi dokumentirani pristopi nanje.« Zgodovinski časopis 67, št. 3–4: 390–405.

Mikša, Peter, in Golob, Urban. 2013. Zgodovina slovenskega alpinizma. Ljubljana: Friko.

Personal bibliography >>>

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
Mednarodna pisarna, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon