f

Študiraj na Oddelku za zgodovino

Raziskovanje

Na oddelku izvajamo raziskovalni program Slovenska zgodovina in sočasno krajše usmerjene raziskovalne projekte.

Vizitka Oddelka za zgodovino

Predstojnik oddelka:
Asst. Prof. Dr. Dušan Mlacović

Namestnica predstojnika:
Asst. Prof. Dr. Irena Selišnik

Tajništvo:
Jasna Vanček, univ. dipl. zgod.
Uradne ure: ponedeljek - petek: 11.00-13.00
Telefon: 01 241 1190
E-mail: jasna.vancek@ff.uni-lj.si

Notices
Faculty of Arts
Administrative Office, Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts
Faculty of Arts
Calendar
13. 05. - 14. 05. 2021
Department of History, Faculty of Arts

[WO]MENPOWER! Frontier research approaches in gender and labour

Knjižnica Oddelka za zgodovino

Urnik izposoje

ponedeljek - petek: 8.00 - 14.00
sreda: 8.00 - 17.00

Kontakt:
knjiznica-zgodovina@ff.uni-lj.si, ohk.zgo@ff.uni-lj.si
01 241 12 00

Dogodki oddelka

Na Oddelku za zgodovino in na številnih ustanovah po Ljubljani in Sloveniji gostimo številne dogodke, kjer so akterji naši gosti ali člani oddelka. Kratek pregled naše dejavnosti si lahko ogledate v kronološkem vrstnem redu od leta 2017 naprej.

Društvo študentov zgodovine Slovenije

Društvo aktivno deluje in povezuje študente zgodovine na Oddelku za zgodovino in je vpeto v mednarodno mrežo študentov zgodovine. 

Tutorstvo na Oddelku za zgodovino

Na Oddelku za zgodovino izvajamo organizirano pomoč študentom in študentkam z namenom lažjega vključevanja v univerzitetno okolje in svetovanja pri študiju zgodovine ...

Italijansko-slovenska meja od Rapalla, prek Osima do danes (1920–2020)

Ob stoletnici podpisa Rapalske pogodbe smo sodelavci Oddelka za zgodovino, pridružil se nam je še Matija Zorn iz GIAM ZRC, pripravili daljši pogovor na to temo.

100 let Univerze v Ljubljani - predstavitev knjige

Predstavitev je bila 30. januarja 2020 v čitalnici Rokopisnega oddelka Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Knjigo so predstavili rektor UL prof. dr. Igor Papič, prof. dr. Božo Repe in prof. dr. Mladen Dolar.

Predstavitev rezultatov projekta o življenju slovenskega prebivalstva ob okupacijskih mejah

Projekt: Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva.

Gremo po zmago!

Slovenci na volitvah od začetkov parlamentarizma do danes.

Oddelek za zgodovino v medijih

Publications
5700

publications

230

authors

In 2019, the Faculty of Arts celebrated its centennial

On 3 December 1919 at 9 a.m. the first lecture began in the former State Mansion of Carniola, thus ushering in the birth of the Faculty of Arts and the University of Ljubljana.