Diplomsko delo

Diplomsko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:10

Vsebina

Diplomsko nalogo se izdela pod mentorstvom izbranega učitelja.

Izbrane teme za diplomsko nalogo lahko študentje izberejo iz naslednjih področij oz. vsebin:
- Grška zgodovina
- Rimska zgodovina
- Zgodovina jugovzhodne Evrope v srednjem veku
- Obča zgodovina srednjega veka
- Slovenska zgodovina v srednjem veku
- Obča zgodovina zgodnjega novega veka
- Zgodovina jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku
- Slovenska zgodovina v zgodnjem novem veku
- Slovenska zgodovina 19. stoletja
- Zgodovina jugovzhodne Evrope 19. stoletja
- Obča zgodovina 19. stoletja
- Sodobna zgodovina jugovzhodne Evrope
- Sodobna obča zgodovina
- Sodobna slovenska zgodovina.