zgodovina

Oddelek za zgodovino

Projekta Urban Spaces / Europe for Citizens

Urban Spaces. A European cultural history between 1918 and 1939 as a multilingual and variable film construction kit (Urbani prostori: Evropska kulturna zgodovina med 1918 in 1939 kot večjezični in spremenljiv filmski pripomoček) / Europe for Citizens - StadtRäume in Europa - gemeinsames Entdecken regionaler Kultur & Geschichte als Basis für eine europäische Zukunft (Mestni prostori v Evropi – skupno iskanje regionalne in kulturne zgodovine za skupno evropsko prihodnost)

Članica UL, ki izvaja projekt

UL Filozofska fakulteta

Šifra projekta

2020-1-DE02-KA204-007747

Obdobje trajanja projekta

01.09.20-31.08.23

Letni obseg

 

Vodja projekta

doc. dr. Irena Selišnik

Veda in področje

 

Sodelujoče raziskovalne organizacije

 

Vodja: 

doc. dr. Irena Selišnik

Člani: 

izr. prof. dr. Bojan Balkovec

doc. dr. Ana Cergol Paradiž

asist. dr. Martina Malešič

Neža Lukančič

Urška Svetina

Razširjena sestava:

dr. Kornelija Ajlec, dr. Alenka di Battista, Neja Blaj Hribar, Hana Čeferin, Elvira Ibragimova, dr. Sonja Ifko, dr. Tomaž Ivešič, dr. Peter Mikša, dr. Oskar Mulej, dr. David Petelin, dr. Meta Remec, dr. Helena Seražin, dr. Mojca Šorn, dr. Petra Testen Koren, izr. prof. Danijela Trškan, dr. Asta Vrečko, dr. Blaž Vurnik.

Faza 1: Zbiranje gradiva, analiza virov

Faza 2: Pisanje  tekstov, uredniško delo

Faza 3: javne predstavitve zaključkov, filma, didaktična priporočnika, razstave, monografija

Delavnica v Ljubljani 19.–22. 8. 2021

Od 19. 8. do 22. 8. je v Ljubljani potekala delavnica v okviru evropskih projektov Urban Spaces. A European cultural history between 1918 and 1939 as a multilingual and variable film construction kit in Europe for Citizens StadtRäume in Europa - gemeinsames Entdecken regionaler Kultur & Geschichte als Basis für eine europäische Zukunft. Dogodek je organiziral delovni kolektiv, ki ga vodi doc. dr. Irena Selišnik in združuje člane in članice ter študentke Oddelka za zgodovino in Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

55 udeleženk in udeleženk iz osmih različnih evropskih mest (Bracknell, Ljubljana, Oulu, Jülich, Leverkusen, Raciborz, Villeneuve d'Ascq, Schwedt a.d. Oder) iz Nemčije, Poljske, Velike Britanije, Finske in Slovenije je predstavilo svoje izsledke o raziskavi o Urbanih prostorih v obdobju med obema vojnama. Osrednjo tematiko so osvetlili iz več različnih zornih kotov. Posvetili so se politiki, gospodarstvu, umetnosti in družbi, modernizaciji ter internacionalizaciji v posameznih naštetih mestih. Iskali so stične točke v zgodovini omenjenih mest in pomembna razhajanja. Pomemben poudarek je delavnica imela na teoretskih in praktičnih vidikih izdelave spletne strani in filma o raziskanih vsebinah. Film bo izdelan v andragoško-pedagoške namene in bo en izmed najpomembnejših končnih rezultatov tega evropskega projekta. V okviru delavnice sta bili organizirani še dve vabljeni predavanji. Prof. dr. Aleš Gabrič je predstavil splošno sliko o kulturnem razvoju na Slovenskem v 19. in 20 stoletju, posebej se je osredotočil na kulturni razvoj Ljubljane v obdobju med obema vojnama. Prof. dr. Marta Verginella pa je spregovorila o razvoju slovenskih mest skozi zgodovino, ponovno s posebnim poudarkom na Ljubljani. Obe predavanji sta izzvali živahno razpravo. Predavatelja sta odgovorila na številna vprašanja o Ljubljani in Sloveniji, ki so jih z velikim zanimanjem postavljali tuji gosti delavnice.