Studijski programi prve stopnje

Oddelek za zgodovino

Študijski program druge stopnje Zgodovina

Vsebine

V okviru drugostopenjskega enopredmetnega študijskega programa Zgodovina študenti in študentke poglobijo svoje zgodovinsko znanje, spoznajo in uporabljajo teoretske nastavke zgodovinske znanosti in njenih metodoloških prijemov, pridobijo specialistično znanje o politični, socialni, gospodarski in kulturni zgodovini Slovenije, jugovzhodnega evropskega prostora, Evrope in sveta. S kritičnim, problemskim in interdisciplinarnim branjem arhivskih in drugih virov ter strokovne literature razvijajo veščine za samostojno, izvirno in splošno inovativno znanstvenoraziskovalno delo v zgodovinski znanosti. Cilj programa je, da študente in študentke usposobi za raziskovanje samostojnih zgodovinskih problemov, za samostojno delo v arhivih in muzejih ter raziskovalnih in drugih kulturnih ustanovah, v katerih se ukvarjajo z raziskovanjem preteklosti ali varovanjem zgodovinske dediščine.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Zgodovina - dvopredmetna smer
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 2 10
Strokovni izbirni predmeti 3 5
Strokovni izbirni predmeti 4 5
Strokovni izbirni predmeti 5 5
Zgodovina - enopredmetna smer, usmeritev Starejša zgodovina
Latinski jezik 0 0 75 0 7 zimski
Magistrsko delo 1 0 0 0 0 6 celoletni
Nemščina v zgodovinskih virih 0 0 60 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 16
Strokovni izbirni predmeti 7 16
Strokovni izbirni predmeti 8 5
Zunanji izbirni predmeti 5
Zgodovina - enopredmetna smer, usmeritev Novejša zgodovina
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 8 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 8 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 8 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 8 zimski
Magistrsko delo 1 0 0 0 0 3 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 9 10
Strokovni izbirni predmeti 10 5
Zunanji izbirni predmeti 10
Zgodovina - enopredmetna smer, usmeritev Socialna in kulturna zgodovina
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5 letni
Historična antropologija 60 0 0 0 5 zimski
Magistrsko delo 1 0 0 0 0 10 celoletni
Socialna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Zgodovina žensk 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 11 5
Strokovni izbirni predmeti 12 10
Strokovni izbirni predmeti 13 5
Zunanji izbirni predmeti 10
Zgodovina - enopredmetna smer, usmeritev Raziskovalna in arhivska smer
Arhivistika z raziskovalno metodologijo 50 0 10 0 5 letni
Magistrsko delo 1 0 0 0 0 10 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 14 5
Strokovni izbirni predmeti 15 5
Strokovni izbirni predmeti 16 5
Strokovni izbirni predmeti 17 20
Zunanji izbirni predmeti 10
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina ideje evropskega povezovanja 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina žensk 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Arhivistika v praksi 20 20 20 0 5 zimski
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 5 zimski
Historična antropologija 60 0 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne srednjeevropske zgodovine 30 0 0 0 3
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 5 zimski
Kultura latinskega srednjega veka in humanizma 30 0 0 0 3 zimski
Kulturna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski, letni
Latinska paleografija 30 30 0 0 5 zimski
Paleografija novega veka 30 30 0 0 5 zimski, letni
Praktikum iz pomožnih zgodovinskih ved 30 30 0 0 5 zimski
Socialna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Arhivistika z raziskovalno metodologijo 50 0 10 0 5 letni
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Ameriška španščina 30 0 0 0 3 letni
Arhivistika z raziskovalno metodologijo 50 0 10 0 5 letni
Cerkvena slovanščina - južnoslovanske redakcije 15 15 0 0 3 letni
Cerkvena slovanščina - vzhodnoslovanska redakcija 15 15 0 0 3 letni
Francoščina 2 0 0 60 0 3 zimski, letni
Italijanščina 2 0 0 60 0 3 celoletni
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Katalonščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Portugalščina 2 0 0 60 0 3 zimski, letni, celoletni
Romunščina II 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Stara grščina I/2 0 0 0 0 3
Španščina 2 0 0 60 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Arhivistika v praksi 20 20 20 0 5 zimski
Francoščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Francoščina 3 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Francoščina srednjega veka in renesanse 0 30 0 0 3 zimski, letni
Grščina I 0 0 60 0 5 celoletni
Grščina II 0 0 60 0 4 celoletni
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 5 zimski
Historična antropologija 60 0 0 0 5 zimski
Italijanski jezik 1 0 0 120 0 6 celoletni
Italijanski jezik 2 0 0 120 0 6 celoletni
Italijanščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Italijanščina 3 0 0 60 0 3 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne srednjeevropske zgodovine 30 0 0 0 3
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 5 zimski
Katalonščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Katalonščina 3 0 0 60 0 3
Klasična in predklasična stara indijščina 2 0 0 60 0 6 celoletni
Kultura latinskega srednjega veka in humanizma 30 0 0 0 3 zimski
Kulturna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski, letni
Latinska paleografija 30 30 0 0 5 zimski
Latinski jezik 0 0 75 0 5 zimski
Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 1-2 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 3-4 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 5-6* 0 0 0 0 6
Lektorat slovanskega jezika III: Češki jezik 1-2 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Češki jezik 3-4 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Češki jezik 5-6 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Hrvaški in srbski jezik 1-2 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Hrvaški in srbski jezik 3-4 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Hrvaški in srbski jezik 5-6 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Makedonski jezik 1-2 30 0 30 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Makedonski jezik 3-4 30 0 30 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Poljski jezik 1-2 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Poljski jezik 3-4 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Poljski jezik 5-6 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Slovaški jezik 1-2 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Slovaški jezik 3-4 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Slovaški jezik 5-6 0 0 60 0 3 celoletni
Moderni ruski jezik I/1-2 - lektorske vaje za nerusiste 0 0 60 0 3 celoletni
Moderni ruski jezik I/3-4 - lektorske vaje za nerusiste 0 0 60 0 3 celoletni
Nemščina v zgodovinopisju 1 0 0 60 0 5 zimski
Nemščina v zgodovinopisju 3 0 0 75 0 5 zimski
Nizozemski jezik, literatura in kultura v kontekstu 1 0 0 45 0 3 zimski, letni
Nizozemski jezik, literatura in kultura v kontekstu 2 0 0 45 0 3 zimski, letni
Paleografija novega veka 30 30 0 0 5 zimski, letni
Portugalščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Portugalščina 3 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Praktikum iz pomožnih zgodovinskih ved 30 30 0 0 5 zimski
Romunščina I 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Romunščina III 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Socialna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Stara cerkvena slovanščina 30 0 0 0 3 zimski
Stara grščina I/1 0 0 30 0 3 zimski
Stara grščina II/1 0 0 30 0 3 zimski
Španščina 1 0 0 60 0 3 zimski, letni
Španščina 3 0 0 60 0 3 zimski, letni
Švedski jezik, literatura in kultura v kontekstu 1 0 0 45 0 3 zimski, letni
Švedski jezik, literatura in kultura v kontekstu 2 0 0 45 0 3 zimski, letni
Uvod v klasično in predklasično staro indijščino 0 0 60 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 8 zimski
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 8 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine 30 30 0 0 8 zimski
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 8 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 8 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 8 letni
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Arhivistika z raziskovalno metodologijo 50 0 10 0 5 letni
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina ideje evropskega povezovanja 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina žensk 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 9 P S V D KT Semester
Arhivistika z raziskovalno metodologijo 50 0 10 0 5 letni
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina ideje evropskega povezovanja 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina žensk 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 10 P S V D KT Semester
Ameriška španščina 30 0 0 0 3 letni
Francoščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Francoščina 2 0 0 60 0 3 zimski, letni
Francoščina 3 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Italijanska konverzacija 1 0 0 30 0 3
Italijanščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Italijanščina 2 0 0 60 0 3 celoletni
Italijanščina 3 0 0 60 0 3 zimski
Italijanščina v rabi 1 0 0 30 0 3
Italijanščina v rabi 2 0 0 30 0 3
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 5
Katalonščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Katalonščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Katalonščina 3 0 0 60 0 3
Latinski jezik 0 0 75 0 5 zimski
Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 1-2 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 3-4 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 5-6 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Češki jezik 1-2 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Češki jezik 3-4 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Češki jezik 5-6 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Hrvaški in srbski jezik 1-2 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Hrvaški in srbski jezik 3-4 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Hrvaški in srbski jezik 5-6 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Makedonski jezik 1-2 30 0 30 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Makedonski jezik 3-4 30 0 30 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Poljski jezik 1-2 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Poljski jezik 3-4 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Poljski jezik 5-6 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Slovaški jezik 1-2 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Slovaški jezik 3-4 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Slovaški jezik 5-6 0 0 60 0 3 celoletni
Nemščina v zgodovinskih virih 0 0 60 0 5 zimski
Nizozemski jezik in kultura I 0 0 45 0 3
Nizozemski jezik in kultura II 0 0 60 0 4
Nizozemski jezik in kultura III 0 0 60 0 5
Nizozemski jezik in kultura IV 0 0 60 0 4
Nizozemski jezik in kultura V 0 0 45 0 3
Osnove beloruščine in ukrajinščine 30 0 0 0 3
Portugalščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Portugalščina 2 0 0 60 0 3 zimski, letni, celoletni
Portugalščina 3 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Romunščina I 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Romunščina II 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Romunščina III 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Seminar iz prevajanja v italijanščino 1 0 30 0 0 3
Seminar iz prevajanja v italijanščino 2 0 30 0 0 3
Španščina: jeziki strok D 0 0 60 0 3
Švedski jezik in kultura I 0 0 45 0 3
Švedski jezik in kultura II 0 0 60 0 4
Švedski jezik in kultura III 0 0 60 0 5
Švedski jezik in kultura IV 0 0 60 0 4
Švedski jezik in kultura V 0 0 45 0 3
Strokovni izbirni predmeti 11 P S V D KT Semester
Ameriška španščina 30 0 0 0 3 letni
Francoščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Francoščina 2 0 0 60 0 3 zimski, letni
Francoščina 3 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Italijanska konverzacija 1 0 0 30 0 3
Italijanščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Italijanščina 2 0 0 60 0 3 celoletni
Italijanščina 3 0 0 60 0 3 zimski
Italijanščina v rabi 1 0 0 30 0 3
Italijanščina v rabi 2 0 0 30 0 3
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 5
Katalonščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Katalonščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Katalonščina 3 0 0 60 0 3
Latinski jezik 0 0 75 0 5 zimski
Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 1-2 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 3-4 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 5-6 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Češki jezik 1-2 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Češki jezik 3-4 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Češki jezik 5-6 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Hrvaški in srbski jezik 1-2 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Hrvaški in srbski jezik 3-4 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Hrvaški in srbski jezik 5-6 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Makedonski jezik 1-2 30 0 30 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Makedonski jezik 3-4 30 0 30 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Poljski jezik 1-2 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Poljski jezik 3-4 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Poljski jezik 5-6 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Slovaški jezik 1-2 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Slovaški jezik 3-4 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Slovaški jezik 5-6 0 0 60 0 3 celoletni
Nemščina v zgodovinskih virih 0 0 60 0 5 zimski
Nizozemski jezik in kultura I 0 0 45 0 3
Nizozemski jezik in kultura II 0 0 60 0 4
Nizozemski jezik in kultura III 0 0 60 0 5
Nizozemski jezik in kultura IV 0 0 60 0 4
Nizozemski jezik in kultura V 0 0 45 0 3
Osnove beloruščine in ukrajinščine 30 0 0 0 3
Portugalščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Portugalščina 2 0 0 60 0 3 zimski, letni, celoletni
Portugalščina 3 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Romunščina I 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Romunščina II 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Romunščina III 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Seminar iz prevajanja v italijanščino 1 0 30 0 0 3
Seminar iz prevajanja v italijanščino 2 0 30 0 0 3
Španščina: jeziki strok D 0 0 60 0 3
Švedski jezik in kultura I 0 0 45 0 3
Švedski jezik in kultura II 0 0 60 0 4
Švedski jezik in kultura III 0 0 60 0 5
Švedski jezik in kultura IV 0 0 60 0 4
Švedski jezik in kultura V 0 0 45 0 3
Strokovni izbirni predmeti 12 P S V D KT Semester
Arhivistika v praksi 20 20 20 0 5 zimski
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 5 zimski
Latinski jezik 0 0 75 0 5 zimski
Nemščina v zgodovinskih virih 0 0 60 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 13 P S V D KT Semester
Arhivistika z raziskovalno metodologijo 50 0 10 0 5 letni
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina ideje evropskega povezovanja 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 14 P S V D KT Semester
Latinska paleografija 30 30 0 0 5 zimski
Paleografija novega veka 30 30 0 0 5 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 15 P S V D KT Semester
Latinski jezik 0 0 75 0 5 zimski
Nemščina v zgodovinskih virih 0 0 60 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 16 P S V D KT Semester
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 5 zimski
Historična antropologija 60 0 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 5 zimski
Kulturna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski, letni
Socialna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 17 P S V D KT Semester
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina ideje evropskega povezovanja 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina žensk 30 30 0 0 5 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Zgodovina - dvopredmetna smer
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 2 10
Strokovni izbirni predmeti 3 5
Strokovni izbirni predmeti 4 5
Strokovni izbirni predmeti 5 5
Zgodovina - enopredmetna smer, usmeritev Starejša zgodovina
Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 30 30 0 0 8 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 8 zimski
Magistrsko delo 2 0 0 0 0 24 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 6 5
Strokovni izbirni predmeti 7 5
Zunanji izbirni predmeti 10
Zgodovina - enopredmetna smer, usmeritev Novejša zgodovina
Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine 30 30 0 0 8 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 8 zimski
Magistrsko delo 2 0 0 0 0 29 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 8 5
Strokovni izbirni predmeti 9 5
Zunanji izbirni predmeti 5
Zgodovina - enopredmetna smer, usmeritev Socialna in kulturna zgodovina
Kulturna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski, letni
Magistrsko delo 2 0 0 0 0 20 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 10 15
Strokovni izbirni predmeti 11 5
Zunanji izbirni predmeti 15
Zgodovina - enopredmetna smer, usmeritev Raziskovalna in arhivska smer
Arhivistika v praksi 20 20 20 0 5 zimski
Magistrsko delo 2 0 0 0 0 20 celoletni
Praktikum iz pomožnih zgodovinskih ved 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 12 15
Strokovni izbirni predmeti 13 5
Zunanji izbirni predmeti 10
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina ideje evropskega povezovanja 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina žensk 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Arhivistika v praksi 20 20 20 0 5 zimski
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 5 zimski
Historična antropologija 60 0 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne srednjeevropske zgodovine 30 0 0 0 3
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 5 zimski
Kultura latinskega srednjega veka in humanizma 30 0 0 0 3 zimski
Kulturna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski, letni
Latinska paleografija 30 30 0 0 5 zimski
Paleografija novega veka 30 30 0 0 5 zimski, letni
Praktikum iz pomožnih zgodovinskih ved 30 30 0 0 5 zimski
Socialna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Arhivistika z raziskovalno metodologijo 50 0 10 0 5 letni
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Ameriška španščina 30 0 0 0 3 letni
Arhivistika z raziskovalno metodologijo 50 0 10 0 5 letni
Cerkvena slovanščina - južnoslovanske redakcije 15 15 0 0 3 letni
Cerkvena slovanščina - vzhodnoslovanska redakcija 15 15 0 0 3 letni
Francoščina 2 0 0 60 0 3 zimski, letni
Italijanščina 2 0 0 60 0 3 celoletni
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Katalonščina 2 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Portugalščina 2 0 0 60 0 3 zimski, letni, celoletni
Romunščina II 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Stara grščina I/2 0 0 0 0 3
Španščina 2 0 0 60 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Arhivistika v praksi 20 20 20 0 5 zimski
Francoščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Francoščina 3 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Francoščina srednjega veka in renesanse 0 30 0 0 3 zimski, letni
Grščina I 0 0 60 0 5 celoletni
Grščina II 0 0 60 0 4 celoletni
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 5 zimski
Historična antropologija 60 0 0 0 5 zimski
Italijanski jezik 1 0 0 120 0 6 celoletni
Italijanski jezik 2 0 0 120 0 6 celoletni
Italijanščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Italijanščina 3 0 0 60 0 3 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne srednjeevropske zgodovine 30 0 0 0 3
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 5 zimski
Katalonščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Katalonščina 3 0 0 60 0 3
Klasična in predklasična stara indijščina 2 0 0 60 0 6 celoletni
Kultura latinskega srednjega veka in humanizma 30 0 0 0 3 zimski
Kulturna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski, letni
Latinska paleografija 30 30 0 0 5 zimski
Latinski jezik 0 0 75 0 5 zimski
Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 1-2 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 3-4 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 5-6* 0 0 0 0 6
Lektorat slovanskega jezika III: Češki jezik 1-2 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Češki jezik 3-4 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Češki jezik 5-6 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Hrvaški in srbski jezik 1-2 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Hrvaški in srbski jezik 3-4 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Hrvaški in srbski jezik 5-6 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Makedonski jezik 1-2 30 0 30 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Makedonski jezik 3-4 30 0 30 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Poljski jezik 1-2 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Poljski jezik 3-4 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Poljski jezik 5-6 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Slovaški jezik 1-2 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Slovaški jezik 3-4 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat slovanskega jezika III: Slovaški jezik 5-6 0 0 60 0 3 celoletni
Moderni ruski jezik I/1-2 - lektorske vaje za nerusiste 0 0 60 0 3 celoletni
Moderni ruski jezik I/3-4 - lektorske vaje za nerusiste 0 0 60 0 3 celoletni
Nemščina v zgodovinopisju 1 0 0 60 0 5 zimski
Nemščina v zgodovinopisju 3 0 0 75 0 5 zimski
Nizozemski jezik, literatura in kultura v kontekstu 1 0 0 45 0 3 zimski, letni
Nizozemski jezik, literatura in kultura v kontekstu 2 0 0 45 0 3 zimski, letni
Paleografija novega veka 30 30 0 0 5 zimski, letni
Portugalščina 1 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Portugalščina 3 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Praktikum iz pomožnih zgodovinskih ved 30 30 0 0 5 zimski
Romunščina I 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Romunščina III 0 0 60 0 3 zimski, celoletni
Socialna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Stara cerkvena slovanščina 30 0 0 0 3 zimski
Stara grščina I/1 0 0 30 0 3 zimski
Stara grščina II/1 0 0 30 0 3 zimski
Španščina 1 0 0 60 0 3 zimski, letni
Španščina 3 0 0 60 0 3 zimski, letni
Švedski jezik, literatura in kultura v kontekstu 1 0 0 45 0 3 zimski, letni
Švedski jezik, literatura in kultura v kontekstu 2 0 0 45 0 3 zimski, letni
Uvod v klasično in predklasično staro indijščino 0 0 60 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Arhivistika v praksi 20 20 20 0 5 zimski
Historična antropologija 60 0 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 5 zimski
Kulturna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski, letni
Latinska paleografija 30 30 0 0 5 zimski
Paleografija novega veka 30 30 0 0 5 zimski, letni
Praktikum iz pomožnih zgodovinskih ved 30 30 0 0 5 zimski
Socialna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Arhivistika z raziskovalno metodologijo 50 0 10 0 5 letni
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina ideje evropskega povezovanja 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina žensk 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Arhivistika v praksi 20 20 20 0 5 zimski
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 5 zimski
Historična antropologija 60 0 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Kulturna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski, letni
Latinski jezik 0 0 75 0 5 zimski
Nemščina v zgodovinskih virih 0 0 60 0 5 zimski
Socialna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 9 P S V D KT Semester
Arhivistika z raziskovalno metodologijo 50 0 10 0 5 letni
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina ideje evropskega povezovanja 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina žensk 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 10 P S V D KT Semester
Arhivistika v praksi 20 20 20 0 5 zimski
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 5 zimski
Latinski jezik 0 0 75 0 5 zimski
Nemščina v zgodovinskih virih 0 0 60 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 11 P S V D KT Semester
Arhivistika z raziskovalno metodologijo 50 0 10 0 5 letni
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina ideje evropskega povezovanja 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 12 P S V D KT Semester
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 5 zimski
Historična antropologija 60 0 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 5 zimski
Kulturna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski, letni
Socialna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 13 P S V D KT Semester
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina ideje evropskega povezovanja 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina žensk 30 30 0 0 5 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka