Oddelek za zgodovino

Oddelek za zgodovino

Projekt EIRENE

Post-war transitions in gendered perspective: the case of the North-Eastern Adriatic region

Šifra in naziv: GA No. 742683
EIRENE - Post-war transitions in gendered perspective: the case of the North-Eastern Adriatic region
Trajanje projekta: 1. 12. 2017–30. 11. 2022
Spletna stran projekta: https://project-eirene.eu/
Facebook stran projekta: EIRENE
Vodja projekta: prof. dr. Marta Verginella

 

Namen projekta EIRENE je s perspektive spola na novo razmisliti obdobja povojnih tranzicij v 20. stoletju na območju severovzhodnega Jadrana – po letih 1918, 1945 in po vojnah v nekdanji Jugoslaviji v 90.-tih letih. Multi-etnična regija, ki je bila v evropskem kontekstu pogosto spregledana, kljub temu da so jo zapečatili spremembe meja in političnih sistemov ter visoka stopnja medetničnih konfliktov pa tudi svojevrstno sodelovanje med etničnimi skupinami, nudi svojevrstno platformo za historiografsko preučevanje spola in razumevanje družbenih dinamik. Kot taka ima vse kvalitete »laboratorijskega okolja«.

Projekt odlikuje:

  • longitudinalni pristop s primerjavo treh povojnih obdobij; specifike in (dis)kontinuitete)
  • transnacionalni pristop s preseganjem nacionalno-centričnih okvirjev analize
  • konceptualno vzporejanje političnih in družbenih ved z zgodovinopisjem
  • preučevanje povojnih tranzicij skozi prizmo spola

Projekt se osredotoča na štiri raziskovalna področja, in sicer politiko, politično nasilje, delo in družino. Glede na ta fokus se bo preverjalo inovativni analitični koncept, paradoks vključevanja in izključevanja (inclusion-exclusion paradox) žensk v povojnih tranzicijskih družbah in koncept žensk kot obmejnih mediatork. Osrednja pozornost raziskave bo namenjena ženskam, ki so pogosto nevidne v zgodovinskih virih in ostajajo na obrobju zgodovinopisnega zanimanja.

Nabor empiričnih virov bo sledil zahtevi po preučevanju procesov identifikacije glede na etnični izvor, razred, generacijo, zakonski status, poklic/zaposlitev, pogovorni jezik, migracijske procese itd.

Dodana vrednost projekta je njegova uporabnost za druga geopolitična območja.