Filozofija umetnosti in kulture

Filozofija umetnosti in kulture

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hribar Sorčan Valentina

Poudarek bo na razvoju moderne filozofije umetnosti in estetike, skozi Kantovo in Heglovo filozofijo, zlasti na razcepu med estetiko narave in filozofijo umetnosti.
Obravnava koncepta umetnosti v razsvetljenstvu, romantiki, modernizmu, postmodernizmu in v današnjem času. Razumevanje pomena in smisla umetnosti in kulture v fenomenologiji, psihoanalizi, semiotiki, kognitivni in eksperimentalni estetiki.
Refleksija umetnosti in kulture skozi filozofsko antropologijo, kot tudi nekaterih drugih konceptov te filozofske discipline (pojem človeškosti, zavesti, nezavednega, samozavedanja, osebe, empatije, spomina).

Hegel, G.W.F.: Predavanja o estetiki, Uvod, založba Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana 2003. COBISS.SI-ID - 121900288
Saito Yuriko: Everyday aesthetics, Oxford University Press, 2006. COBISS.SI-ID - 43559522
Berlin, Isaiah: Izvori romantike, založba Krtina, Ljubljana 2012, str. 35-154. COBISS.SI-ID - 262944000
Mortier, Roland: Izvirnost; Nova estetska kategorija v razsvetljenskem stoletju, založba Studia Humanitatis, Ljubljana 2012, str. 33-194. COBISS.SI-ID - 264006912
Mattick, Paul: Umetnost in njen čas; teorije in prakse moderne estetike, Sophia, Ljubljana 2012. COBISS.SI-ID - 271300864
Hribar Sorčan, Valentina: Jaz in drugi v (post)moderni filozofiji in umetnosti, Znanstvena založba FF, Ljubljana 2013. COBISS.SI-ID - 268903424