Folkloristika - vaje

Folkloristika - vaje

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Kvartič Ambrož, prof. dr. Mencej Mirjana

Vaje iz folkloristike so namenjene učenju zbiranja (snemanja), klasifikacije, arhiviranja in analize folklornega gradiva, zbranega na terenu. Študent se priuči bistvenih veščin zbiranja, transkribiranja in arhiviranja gradiva.

1. Goldstein Kenneth 1964: Guide for Fieldworkers in Folklore. Hatboro, Pennsylvania: Folklore Associates, Inc.
2. Ivančič Kutin Barbara 2011: Živa pripoved v zapisu. Ljubljana: ZRC SAZU.
3. Ramšak Mojca 2003: Portret glasov. Raziskave življenjskih zgodb v etnologiji – na primeru koroških Slovencev. Borec. Ljubljana: Društvo za proučevanje zgodovine, antropologije in književnosti.