Pozitivna psihologija

Pozitivna psihologija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Avsec Andreja

Vsebina

Optimalno delovanje posameznika kot predmet psihološkega proučevanja
Izvori pozitivne psihologije
Modeli in teorije psihičnega blagostanja in sreče
Osebnostne moči in vrline (modrost in znanje, pogum, medosebne vrline, pravičnost, zmernost, samonadzor, transcendentnost)
Genetski in nevrobiološki dejavniki blagostanja in drugih pozitivnih psiholoških konstruktov
Biološki dejavniki (gibanje, spanje, prehrana) blagostanja
Pozitivna psihologija in težke okoliščine (osebnostna prožnost, posttravmatska rast)
medkulturni vidiki pozitivne psihologije
Psihološke intervencije za izboljšanje blagostanja
Uporabna pozitivna psihologija (v šolah, delovnih organizacijah, klinični praksi)