Seminar iz slovenske zgodovine v srednjem veku

Seminar iz slovenske zgodovine v srednjem veku

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Štih Peter

Vsebina ni precizirana oz. je določen le njen najširši okvir: to je slovenska zgodovina v srednjem veku. V seminarju se vsak semester obravnavajo drugi vsebinski sklopi, ki so zanimivi bodisi zaradi svoje aktualnosti bodisi zaradi svojega pomena in ki omogočajo veliko mero samostojnega študentskega dela.

Je vsakokrat odvisna od obravnavanega vsebinskega sklopa in je ni mogoce taksativno našteti. Praviloma gre za literaturo tako v slovenskem kot v tujih jezikih, pri cemer predstavljajo posebno specifiko zgodovinski viri, ki so v latinšcini oz. srednjeveški nemšcini.