Zgodovina romana

Zgodovina romana

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Matajc Vanesa

Vsebina

Predavanja podajajo pregled razvoja romana od njegovih začetkov v antiki. Obravnavajo osrednje antične (Dafnis in Hloa, Etiopske zgodbe, Hajrej in Kalirhoa, Satirikon, Zlati osel), srednjeveške (romani Chretiena de Troyes, Roman o Tristanu in Izoldi), renesančne (Gargantua in Pantagruel,Don Kihot), baročne in klasicistične (Kneginja Klevska, Simplicius Simplicissimus), razsvetljenske (Robinson Crusoe, Kandid, Fatalist Jacques), predromantične ( Trpljenje mladega Wertherja, Učna leta Wilhelma Meistra), romantične (Waverley, Življenjski nazori Mačka Murra), realistične in naturalistične (Rdeče in črno, Madame Bovary, Zločin in kazen, Vojna in mir), modernistične (Ulikses, V iskanju izgubljenega časa, Grad, Valovi) in eksistencialistične romane (Kuga, Gnus), noveau roman (Triptih, Voyeur), magičnorealistične (Sto let samote, Ristanc), postmodernistične (Ime rože, Ženska francoskega poročnika) in postkolonialne romane (Mravljišča v savani, Tolmači, Otroci polnoči, lačna plima, Dolgo, dolgo pismo).

Harmonika vsebina

Obvezno:

Sklop I.: LITERARNA TEORIJA IN LITERARNA ZGODOVINA O ROMANU:

Mihail M. Bahtin: »Dialog pri Dostojevskem«, str.: 286-304; in:  »Sklep«, str.: 305-7. V: Bahtin, Mihail M.: Problemi poetike Dostojevskega. Ljubljana: LUD Literatura, 2007. 

Janko Kos: »Uvod v zgodovino romana«. Kos, Janko: Svetovni roman. Ljubljana: LUD Literatura, 2009. Str. 7-20.

Vanesa Matajc: VIS/gradiva pri predmetu Zgodovina romana (sproti prenavljana različica: 2020-21)

Thomas Pavel: »The Novel in Search of Itself: A Historical Morphology«. V: Moretti, Franco (ed.): The Novel. Princeton, Woodstock: Princeton University Press, 2006: str. 3-31. (Načeloma) dostopno tudi na spletu: http://assets.press.princeton.edu/chapters/s8151.pdf

Sklop II. : ROMANI (3 obvezno):

  • ANTIKA: izberete: ALI: Apulej: Zlati osel (Metamorfoze). (Prev. Primož Simoniti).  Ljubljana:  Mladinska knjiga, 1997. (zbirka Veliki večni romani)

                                 ALI:  Petronij: Satirikon. (Prev. Primož Simoniti). Ljubljana: Cankarjeva založba (zbirka Sto romanov)

 

  • MODERNA KLASIKA:  izberete: ALI: James Joyce: Ulikses. (Prev. Janez  Gradišnik). Ljubljana: Cankarjeva založba, 1993. (zbirka XX.stoletje)

                                                       ALI: Virginia Woolf: Gospa Dalloway. (Prev. Jože Udovič). Ljubljana: Cankarjeva založba. (zbirka Sto romanov)

 

  • SODOBNI ROMAN: popolnoma poljubno: izberete EN (1) sodobni roman po lastni izbiri.

 

Neobvezno, a priporočeno za natančnejše vpoglede v teme: gl. VIS