Kultura, civilizacija in pismenstvo

Kultura, civilizacija in pismenstvo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sevšek Šramel Špela, doc. dr. Šnytova Jana

Vsebina

Predmet je vsebinsko razporejen v dve enoti, ki se med seboj smiselno dopolnjujeta. Pismenstvo obravnava teme iz starejše češke in slovaške književnosti od srednjega veka do konca 18. stoletja s posebnim poudarkom na kulturološkem vidiku branja. Obravnavane teme iz pismenstva oz. starejše književnosti prinašajo temeljno razumevanje specifike starocerkvenoslovanskega obdobja, pismenstva od 11. stoletja dalje. Izpostavljena bodo naslednja obdobja:
1. Staroslovansko pismenstvo na tleh Velike Morave.
2. Přemislovsko obdobje.
3. Latinska literatura 12. in 13. stoletja.
4. Rojstvo češke literature na začetku 14. stoletja.
5. Husitska književnost.
6. Humanizem.
7. Barok.

Drugi vsebinski sklop obravnava češki in slovaški kulturni prostor iz perspektive 20. stoletja in pomeni vstopni pogoj za razumevanje procesov v češki in slovaški družbi . Poleg geopolitične situacije Češke in Slovaške v 20. stoletju bodo v ospredju vprašanja nacionalne in širše regionalne identitete (višegrajska skupina, slovanstvo, srednjeevropejstvo) na presešiču germanskega, slovanskega in madžarskega prostora. V ospredju zanimanja bo regionalni razvoj, pregled umetnosti skozi čas na področju arhitekture, gledališča, filma. Obravnava odnosa do sosednjih narodov in narodnosti (Nemci, madžari, Poljaki, Rusini, Židje), vprašanja manjšin, konfesionalne pripadnosti in etnoloških posebnosti.