Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Change of Office Hours Andreja Drašler

Tuesday, 12.00 - 12.30 p.m.
Thursday, 12.00 - 1 p.m.

and via Zoom (Please arrange by email.)

Lector Mag. Andreja Drašler

Obvestila

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Kafka za vse čase: Simpozij ob 100. obletnici smrti Franza Kafke

Oddelek za slovenistiko

Sprememba GU Hotimir Tivadar

Oddelek za slovenistiko

Govorilne ure pri prof. dr. H. Tivadarju v maju in med izpitnim obdobjem 2024

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Kristina Gregorčič

Oddelek za sociologijo

Sprememba GU Nina Cvar