Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Pedagoška praksa

Spoštovane kolegice, dragi kolegi,

obveščam vas, da se bo predmet Pedagoška praksa v št. l. 20/21 izvajal v poletnem semestru. Predmet zajema 30 ur seminarja in prakso na šoli. Na prakso boste odšli sredi marca, izjemoma pa lahko tudi že prej, vendar me morate o tem predhodno obvestiti. Pred začetkom praktičnega usposabljanja na šoli se bomo o načinu izvedbe, organizaciji in ciljih prakse dogovorili na posebnem sestanku, na katerem bo prisotna tudi vaša učiteljica mentorica. Dokumentacija v zvezi s prakso je že objavljena na visu med gradivi (Poročilo o pedagoški praksi 20/21, Priročnik za učiteljice mentorice 20/21, Zahvala in navodila učiteljicam mentoricam 20/21, Napotilo na prakso 20/21). Za dodatna pojasnila se na voljo osebno v času govorilnih ur, lahko pa mi tudi pišete na fakultetni elektronski naslov.

Želim vam uspešno študijsko leto in vas prijazno pozdravljam, Alenka Žbogar

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU 1.2.2021 / Office Hours, Feb. 1st, 2021

Oddelek za zgodovino

Študentske izmenjave v Avstralijo, Brazilijo, ZDA

Oddelek za slovenistiko

Izpiti iz Pedagoške prakse pri didaktiki književnosti (izr. prof. dr. A. Žbogar)

Oddelek za slovenistiko

Izpiti iz Kompetenc pri pouku književnosti (izr. prof. dr. A. Žbogar)