Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Zamenjava izbirnih predmetov

Študent lahko v tajništvu oddelka samo enkrat zamenja notranji in enkrat zunanji izbirni predmet v letniku, v katerega je vpisan, in sicer:

  • do 15. 10. ne glede na to, kdaj se predmet inzvaja in
  • v petnajstih dneh po začetku letnega semestra, če se predmet izvaja v letnem semestru.

Po poteku rokov teh mora študent za zamenjavo zunanjega izbirnega predmeta oddati prošnjo, pri čemer je zamenjava možna le po poteku prej omenjenih rokov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  1. izvajalec predmeta to dovoli,
  2. predmet, predviden za zamenjavo, je v košarici izbirnih predmetov in so na predmetu še prosta mesta ter
  3. za zamenjavo obstajajo utemeljeni razlogi.

Več informacij je na voljo v 33. členu Meril za reševanje študentskih prošenj na študiju prve in druge stopnje

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU 1.2.2021 / Office Hours, Feb. 1st, 2021

Oddelek za zgodovino

Študentske izmenjave v Avstralijo, Brazilijo, ZDA

Oddelek za slovenistiko

Izpiti iz Pedagoške prakse pri didaktiki književnosti (izr. prof. dr. A. Žbogar)

Oddelek za slovenistiko

Izpiti iz Kompetenc pri pouku književnosti (izr. prof. dr. A. Žbogar)