Pregled svetovne književnosti

Pregled svetovne književnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Matajc Vanesa

Vsebina

Predavanja podajajo sintetičen pregled najstarejših književnosti (sumerske, egipčanske, babilonsko-asirske, hebrejske, arabske, perzijske, indijske, kitajske in japonske književnosti v starem oziroma srednjem veku), antične književnosti (grške in rimske), evropske srednjeveške ter potem renesančne, baročno-klasicistične, razsvetljenske, predromantične in romantične književnosti, književnosti realizma, naturalizma, nove romantike, dekadence, simbolizma, modernih avantgardnih gibanj 20. stoletja, ekspresionizma, eksistencializma, modernizma, postmodernizma in post-postmodernističnih usmeritev. Ta pregled dopolnjujejo s pregledom sodobnih zunajevropskih književnosti (latinskoameriških, afriških, azijskih, karibskih) s teoretskim poudarkom na specifiki tako imenovane postkolonialne literature.

Obvezno:

SKLOP I: literarna zgodovina s teorijami:

Janko Kos: Pregled svetovne književnosti. Ljubljana: DZS, 2005 (dopolnjeni ponatis)

Vanesa Matajc: VIS/gradiva pri predmetu  Svetovna književnost oz. Pregled svetovne književnosti (sproti prenavljana različica: 2020-21)

 

Sklop II: izbrana literarna besedila v odlomkih (iz dram, epskih pesnitev, romanov, kratke pripovedne proze in daljših lirskih pesmi in pesnitev) ali v celoti (posamezne lirske pesmi),  

ki bodo prebrani (in komentirani) na predavanjih. (Povzetki obravnav: v učnih gradivih, gl. VIS)

 

Večina od teh (na predavanjih prebranih tekstov) je sicer vključena tudi v obsežnejšo navedbo neobveznih – samo priporočenih – literarnih besedil za pregleden vpogled v zgodovino svetovne književnosti (za boljše razumevanje snovi): gl. VIS.