Ruska književnost - obdobje avantgard in sovjetske književnosti 2

Ruska književnost - obdobje avantgard in sovjetske književnosti 2

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Javornik Miha

Pozornost v pregledu literarno-umetnostnih pojavov v drugi polovici 20. stoletja velja predvsem neoficialnemu umetniškemu izrazu, ki ruši kanonizirano in vsiljeno predstavo o umetnosti ali pa pomeni revizijo socrealistične doktrine.. V razkrivanju kompleksnosti literarnega oz. kulturnega procesa iščemo vzroke, ki pripeljejo do postopnega stapljanja oficialne in neoficialne kulture v nov postsovjetski kulturni fenomen. Posvečamo se razmisleku o neoavantgardi in postavantgardi, poskusom obujanja avtorstva v 'tihi' in 'glasni' poeziji, vaški in mestni prozi, temu pa sledi obravnava soc-arta, ki pomeni kot zametek konceptualizma načrten in sistematičen upor proti nasilni ideologizaciji v sovjetski kulturi. Novi umetniški izrazi, ki skušajo prevrednotiti tradicijo, vodijo rusko kulturo v času 'glasnosti' in 'perestrojke' ponovno v pluralističen in mnogovrsten kulturno-umetnostni izraz, ki preigrava nekoč že obstoječe družbene, kulturne oz. literarne vzorce ter ustvarja specifično obliko ruskega postmodernizma.

1. Gleb Struve: ??????? ?????????? ? ????????. New York 1956. 5-445.
2. ?. ?. ????????: ??????? ??????? ?????????? ?? ????. ?????? 2003. 237-406.
3. ?. ?. ?????????, ?. ?. ??????????: ??????????? ??????? ?????????? 1, 2. ??????: 2001. 6-280 (1), 5-281 (2).