Sodobna kitajska politika in gospodarstvo

Sodobna kitajska politika in gospodarstvo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Veselič Maja, izr. prof. dr. Vampelj Suhadolnik Nataša

Vsebina

Predmet v prvem sklopu obsega razlago političnega sistema v LR Kitajski in različic v Hong Kongu in na Taiwanu z opisom razvoja sedanjih institucij in političnih organizacij. Dalje predstavi delovanje državne uprave tako na centralnem kot na lokalnem nivoju, notranje politično problematiko ter glavne usmeritve in prioritete kitajske zunanje politike. V drugem sklopu je nato zajeta predstavitev povojnega gospodarskega razvoja, gospodarskega sistema z oblikami lastništva, upravljanja ter poslovnih navad in sodelovanja s tujino. Razlago dopolnjuje branje tekstov, povezanih z obravnavano sistemsko problematiko in z aktualnimi temami, ki se navezujejo nanjo ter analiza specifičnega izrazoslovja v teh tekstih.