Govorilne ure

Letni semester: četrtek, 15.00-16.00

Kabinet

536F

Oddelek za muzikologijo

prof. dr. Svanibor Hubert Pettan

Svanibor Pettan je redni profesor in vodja katedre za etnomuzikologijo na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Diploma: Sveučilište u Zagrebu, magisterij: Univerza v Ljubljani, doktorat: University of Maryland, ZDA. Območja raziskovanja: Slovenija, Hrvaška, Kosovo, Avstralija, Egipt, Norveška, Šrilanka, Tanzanija, ZDA. Teme raziskav: glasba in politika med vojno in mirom, multikulturnost, glasba in manjšine, glasba in spol, aplikativna etnomuzikologija. Bil je prvi etnomuzikolog v Jugoslaviji, ki je za potrebe znanstvenih nalog raziskoval zunaj Evrope (Zanzibar 1982, Egipt 1986-87). Zasnoval je študij etnomuzikologije na Univerzi v Ljubljani in uvedel predmete, kot so: Uvod v etnomuzikologijo, Slovenska ljudska/tradicijska glasba, Popularna glasba, Glasbe sveta, Izbrana poglavja iz etnomuzikologije, Aplikativna etnomuzikologija in Etnoansambel.

Poklicna kariera: radijski urednik (1984–88), raziskovalec na znanstvenem inštitutu (1988–98), profesor na glasbeni akademiji (1995–2003), profesor na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo (2003–05 ), profesor na oddelku za muzikologijo 2005-). V Mednarodnem združenju za tradicije glasbe in plesa (ICTMD, vodilno mednarodno združenje etnomuzikologov in etnokoreologov) je bil nacionalni predstavnik Hrvaške in Slovenije, predsednik programskega odbora 38. svetovne konference, soustanovitelj in vodja Študijske skupine za glasbo in manjšine, ustanovitelj in vodja Študijske skupine za aplikativno etnomuzikologijo, član upravnega odbora, generalni sekretar, podpredsednik in predsednik (trenutno). Bil je član sveta Društva za etnomuzikologijo in dvakrat predsednik Kulturnega in etomuzikološkega društva Folk Slovenija.

Dr. Pettan je bil gostujoči profesor na naslednih univerzah: Zagreb (1993–1996), Oslo (1996), Sarajevo (1998–2001), Washington (2004), Illinois (2006), Pula (2007–11), Tainan (2013), Split (2014), Maribor (2017-), California at Berkeley (2019), Musik und darstellende Kunst Wien (2020-), Visual and Performing Arts Colombo (2021-2022) in Zürich (2021, 2023). Bil je gostujoči znanstvenik na univerzah Oslo (1994), Wesleyan (2001), Brown (2010), Chicago (2012), Griffith (2013) in Ondokuz Mayis Samsun (2014) ter zunanji ocenjevalec na Irish World Academy of Music and Dance, University of Limerick (2004-2008). 

Izvedel je več kot sto vabljenih predavanj na univerzah ali raziskovalnih inštitutih v štiridesetih državah sveta (Avstralija, Avstrija, Azerbajdžan, Bangladeš, Bosna in Hercegovina, Brazilija, Črna gora, Danska, Egipt, Finska, Gana, Grčija,Hrvaška, Indija, Irska, Italija, Japonska, Kazahstan, Kanada, Kitajska, Madžarski, Maldivi, Nemčija, Nepal, Norveška, Portugalska, Rusija, Severna Makedonija, Slovenija,Srbija, Španija, Šrilanka, Švedska, Švica, Tajska, Tajvan, Turčija, Ukrajina, Vietnam, Velika Britanija in Združene države Amerike).

Njegovo članstvo v preteklih in sedanjih uredniških odborih znanstvenih in strokovnih revij vključuje: Bloomsbury (prej Continuum) Encyclopedia of Popular Music of the World (Velika Britanija), Conservatorium (Turčija), Ethnomusicology Forum (Velika Britanija), Glasba v šoli in vrtcu (Slovenija), Journal of Research in Music (Šrilanka), Journal of Urban Culture Research (Tajska), Music and Arts in Action (Združeno kraljestvo), Music & Minorities (Avstrija), Muzika (Bosna in Hercegovina), Muzikološki zbornik (Slovenija), Narodna umjetnost (Hrvaška), Pax Sonoris (Rusija), Sound Ethnographies (Italija), TNNUA Artistica (Tajvan), Tradicija ir darbartis (Litva), Traditiones (Slovenija), The World of Music (Nemčija) in Translingual Discourses in Ethnomusicology (Avstrija).

Dr. Pettan po vodenju raziskovalne skupine pri temeljnem projektu ARIS Glasba in etnične manjšine: (trans)kulturna dinamika v Sloveniji po letu 1991 (2017-2020) vodi novo raziskovalno skupino pri projektu Romski glasbeniki na Slovenskem: družbeni položaj, kulturne prakse, interakcije (2024-26).  Organizira mednarodna znanstvena srečanja doma (2000, 2006, 2008, 2011-2021) in v tujini (Vietnam 2010, Kazahstan 2015, Kitajska 2018, Kanada 2019) ter cikluse gostujočih predavanj etnomuzikologov v Sloveniji. Od leta 2011 vodi organizacijsko skupino, ki vsakega avgusta prireja mednarodni znanstveni simpozij v Ljubljani. 

Priznanja in nagrade: Muzikološko društvo Federacije Bosne in Hercegovine (2015), Študijska skupina ICTM za glasbo turkovskega sveta (2016), Turksoy (2017), Filozofska fakulteta (Življenjsko delo, 2017), Univerza v Ljubljani (Zlata plaketa, 2018) in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Odličnost v znanosti, 2019). Od leta 2022 je član Evropske akademije (Academia Europaea). 

Izbrane publikacije: Music, Politics, and War: Views from Croatia (ur., 1998), Music and Music Research in Croatia (= The World of Music 3, ur., 1998), Glasba in manjšine/Music and Minorities (ur., 2001), Kosovo Roma (2001), Roma muzsikusok koszovóban: Kölcsönhatás és kreativitás/Rom Musicians in Kosovo: Interaction and Creativity (2002), “Male, Female, and Beyond in Culture and Music of the Roma in Kosovo”, v Music and Gender: Perspectives from the Mediterranean (2003), “Balkan Boundaries and How to Cross Them: A Postlude” v Balkan Popular Culture and the Ottoman Ecumene (2007), Applied Ethnomusicology (= Muzikološki zbornik 44/1, ur., 2008), “Music in War, Music for Peace: Experiences in Applied Ethnomusicology” v Music in Conflict (2010), Lambada na Kosovu (2010), Applied Ethnomusicology: Historical and Contemporary Approaches (ur., 2010), Etnomuzikologija na razpotju (2011), Kosovo Through the Eyes of Local Romani (Gypsy) Musicians (2015), Oxford Handbook of Applied Ethnomusicology (ur., 2015), Music, Sound and Ecology (= Muzikološki zbornik 52/2, ed., 2016),  "Negotiating the Personal and Professional: Ethnomusicologists and the Uncomfortable Truths" (2016), Theory, Method, Sustainability, and Conflict (ur., 2019), De-Colonisation, Heritage, and Advocacy (ur., 2019), and Public Ethnomusicology, Education, Archives, and Commerce (ur., 2019), Music of Minorities in National Contexts: Ten Research Models (2019), Glasba in etnične manjšine: (trans)kulturna dinamika v Sloveniji po letu 1991 (ur., 2021) in Celebrating the International Council for Traditional Music: Reflections on the First Seven Decades (so-ur., 2022).

Dva njegova članka sta uvrščena v reprezentativni etnomuzikološki kompilaciji Roots Music (2011) in The World of Music: Readings in Ethnomusicology (2012). Poleg pisnih izdaj je avtor razstave fotografij, CD-ROM-a, več nosilcev zvoka ter dokumentarnega filma.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu