Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku

Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5