Izbrana vprašanja iz slovenske zgodovine 19. stoletja

Izbrana vprašanja iz slovenske zgodovine 19. stoletja

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Selišnik Irena

Vsebina

Izbrana vprašanja se iz leta v leto spreminjajo in so odvisna od raziskovalnega dela predavatelja ter od specifičnega interesa študentov. Poudarek je na predstavitvi stanja raziskav in glavnih virov za obravnavano problematiko. Študentje spoznajo možne metodološke pristope. Ob delu v seminarju in pri samostojnem raziskovanju (na podlagi virov) se seznanijo s problematiko in odprtimi vprašanji. Sposobni so formulirati raziskovalni problem in ga na podlagi zbranih virov in literature raziskati ter predstaviti.