Književnost 3: Španska proza 19., 20. in 21. stoletja

Književnost 3: Španska proza 19., 20. in 21. stoletja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fock Ignac, prof. dr. Kalenić Ramšak Branka

Predmet seznanja študenta s posebnostmi in najpomembnejšimi avtorji španske proze 19., 20. in 21. stoletja ter s teoretičnimi osnovami pripovedništva. Predmet vključuje tudi podrobno analizo izbranih proznih del.

19. stoletje:
kratka proza; realistični roman;

20. stoletje:
kratka zgodba in esejistična proza ter roman v književnih generacijah na začetku stoletja; razvoj povojne proze (1939 – 1975): vpliv cenzure, razvoj romana – neorealizem, narativno eksperimentiranje v šestdesetih in sedemdesetih letih; vrnitev k realističnemu pripovedništvu v osemdesetih letih; postmodernizem v španski prozi konec 20. stoletja.

21. stoletje:
španski roman v dobi globalizacije; boom španske proze v začetku stoletja; raznolikost tematike v sodobnem španskem romanu; fenomen bestsellerjev.

ALONSO, CECILIO: Historia de la literatura espanola. 5, Hacia una literatura nacional: 1800-1900. Madrid: Crítica.
ÁLVAR, CARLOS, MAINER, JOSÉ CARLOS Y NAVARRO, ROSA: Breve historia de la literatura espanola. Madrid: Alianza.
ASÍS GARROTE, MARÍA DOLORES DE: Última hora de la novela en Espana. Madrid: Eudema.
BARRERO PÉREZ, OSCAR: Historia de la literatura espanola contemporánea. Madrid: Istmo.
BOBES NAVES, MARÍA DEL CARMEN: La novela. Madrid: Síntesis.
GARRIDO DOMÍNGUEZ, ANTONIO: El texto narrativo. Madrid: Síntesis.
KALENIĆ RAMŠAK, BRANKA: Izbrana poglavja hispanoameriške književnosti 19. in 20. stoletja, FF.
NAVAJAS, GONZALO: La narrativa espanola en la era global. Barcelona: EUB.
PEDRAZA JIMÉNEZ, FELIPE B. Y RODRÍGUEZ CÁCERES, MILAGROS: Manual de literatura espanola. 9, Generación de fin de siglo. Pamplona: Cénlit Ediciones.
PEDRAZA JIMÉNEZ, FELIPE B. Y RODRÍGUEZ CÁCERES, MILAGROS: Manual de literatura espanola. 10, Novecentismo y vanguardia: Introducción, prosistas y dramaturgos. Pamplona: Cénlit Ediciones.
PEDRAZA JIMÉNEZ, FELIPE B. Y RODRÍGUEZ CÁCERES, MILAGROS: Manual de literatura espanola.13, Posguerra: narradores. Pamplona: Cénlit Ediciones.
RICO, FRANCISCO et al.: Historia de la literatura espanola. Barcelona: Ariel.
RICO, FRANCISCO et al.: Historia y crítica de la literatura espanola. Barcelona: Grijalbo.
SOBEJANO, GONZALO: Novela espanola contemporánea. Madrid: Mare Nostrum Comunicación.